این تصاویر در تاریخ پنجم ژوئن در شنژو در جنوب چین گرفته شده است. یک کارگر دیگر چینی از همکارانش که در زمان استراحت، روی برج برق خوابیده‌اند عکس و فیلم گرفته است.

این کارگر چینی در گفتگو با رسانه‌های محلی گفته است که او همکارانش همواره روی برج‌هایی با ارتفاع صد متری کار می‌کنند و برای صرفه‌جویی در زمان آنها همان بالا چرت می‌زنند.


 

ما زمان زیادی برای استراحت نداریم، چیزی بین ده تا بیست دقیقه. ما صبح به بالای برج می‌رویم و معمولاً برای ناهار به پایین برمی‌گردیم. سپس بالا می‌رویم تا بعد از ظهر. برج‌ها بسیار بلند هستند و ما نمی‌خواهیم که یک بار این همه راه را پایین برویم و دوباره بالا برگردیم، چرا که بسیار انرژی‌گیر و خسته‌کننده است.

این کارگر در ادامه اضافه کرده است که کارگرها پس از مدتی به بندها و کمربندها ایمنی و حتی به ارتفاع نیز عادت می‌کنند و دیگر از ارتفاع نخواهد ترسید.


 

این کارگر همچنین عنوان کرده است که به علت فاصله زیاد برج‌های برق در سرتاسر کشور چین و حجم بالای کار آنها وقت سر زدن به خانواده خود را ندارند و تنها در زمان سال نوی چینی می‌توانند به خانواده خود سر بزنند.