این ویدئو چند وقتی است که به شکل گسترده در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. متنی که همراه با این ویدئو منتشر شده ادعا می‌کند، چند جوان اماراتی به مناسبت تولد پدرشان هدیه عجیبی به او می‌دهند. پدر را سوار بر صندلی‌ای می‌کنند که صدها بالن هلیوم به آنها بسته شده و به این شکل او را به پرواز درمی‌آورند اما این هدیه نهایتاً به سقوط پدر در مرز بین امارات و عمان و مرگ او منجر شده است.

اما واقعیت این است که این ماجرا تماماً ساختگی است و تصاویر "بالن‌سواری"از یک تبلیغات تلویزیونی که برای یک پروژه ساختمان‌سازی در سال ۲۰۱۶ در امارات ساخته شده، بریده و بازنشر شده است.
این شایعه در کشورهای مختلف از جمله هند، عربستان، الجزایر و حتی ترکیه دست به دست شده است.


ویدئویی که دست به انتشار این شایعه می‌زند در واقع سه بخش دارد. بخش اولی که از آگهی تبلیغی گرفته شده. بخش دوم که تلاش می‌کند نشان دهد این مرد سوار بر بادکنک‌ها از مرز دو کشور رد می‌شود و بخش سوم که مردی را روی برانکارد و در حال حمل به سمت هلیکوپتر نشان می‌دهد که انگار او سقوط کرده و مرده است.
دو ویدئوی دیگر با هدف گمراه کردن کاربران به ویدئوی اول اضافه شده است. در ویدئوی دوم مشخص نیست اساساً شیء در آسمان چیست اما ویدئوی سوم در واقع متعلق به سقوط یک زن از ارتفاع در حال طبیعت گردی در امارات رأس الخیمه در امارات متحده عربی در روز ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۱۸ است.


ویدئوی اصلی آگهی بازرگانی.
دو ویدئوی دیگر با هدف گمراه کردن کاربران به ویدئوی اول اضافه شده است. در ویدئوی دوم مشخص نیست اساساً شیء در آسمان چیست اما ویدئوی سوم در واقع متعلق به سقوط یک زن از ارتفاع در حال طبیعت گردی در امارات رأس الخیمه در امارات متحده عربی در روز ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۱۸ است.


اما واقعیت این است که پرواز با بالن‌های هلیوم پیش از این رخ داده است. در سال ۲۰۱۷ یک جوان بریتانیایی توانست با بالن‌های هلیوم که به یک صندلی بسته بود تا ارتفاع ۲۴۰۰ متری پرواز کند.
در سال ۱۹۸۷ نیز لری والترز امریکایی موفق شد با بستن ۴۲ بالن هلیوم به یک صندلی خود را به ارتفاق ۴۶۰۰ متری برساند.