از ابتدای ماه سپتامبر، هر هفته ویدئوهایی از بستن "کلیساهای مستقل"توسط دولت چین در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شوند.

ویدئوهای زیادی از بسته شدن کلیساهای مختلف در استان "هنان"در چین خبر می‌دهند. این کلیساها از ثبت رسمی خودداری کرده بودند و به عنوان "کلیسای خانگی"شناخته می‌شوند. در بیشتر این ویدئوها، صلیب‌هایی در حال تخریب و یا حتی سوختن دیده می‌شوند.

 

به گفت "ناظران"ما این اتفاق روز یک سپتامبر در چین رخ داده است.


این ویدئو در ماه اوت سال گذشته گرفته شده است.


این ویدئو هشتم سپتامبر سال جاری گرفته شده است

سخنگوی "چاینا اید"سازمان مردم نهادی که از خارج از چین به چینی‌های مسیحی کمک قضایی ارایه می‌دهد به "ناظران"می‌گوید:
حملات به مسیحی‌ها در چین افزایش یافته و بیشتر آنها نیز در استان هنان رخ داده است.
به تازگی قانون جدیدی پیرامون مذهب در چین به تصویب رسیده که نهایتا منجر به حملاتی از این دست شده است. این قانون جدید بسیار سختگیرانه‌تر از قوانین مشابه قبل از خود است، ایده اصلی این قانون آن است که یک شهروند خوب به حزب وفادار است نه خداوند، که در عمل به این شکل معنی شده که همه کلیساها باید ثبت رسمی شوند.

بستن یک کلیسا در روز دوم سپتامبر

دو گونه کلیسا در چین وجود دارد. کلیساهای ثبت شده و رسمی و کلیساهایی که به "خانگی"معروف هستند. کلیساهای ثبت شده تحت نظر و کنترل دولت هستند و غالبا مجبور به نصب دوربین‌های تشخیص چهره هستند. سخنرانی‌های آنها نیز غالبا سانسور شده هستند که پروپاگاندای حزب کمونیست نیز به آنها اضافه شده‌‌اند.
شرکت کنندگان در نیایش همچنین مجبور هستند سرود ملی را بخوانند. در کلیساهای خانگی مردم می‌توانند همانگونه که دوست دارند و بدون نظارت نیایش کنند.
عدم ثبت کلیسا نه تنها باعث بسته شدن آن بلکه باعث بازداشت کشیش آن نیز خواهد شد.


اگهی بستن یک کلیسا در چین
 

 

بستن یک کلیسا در چین

به گفته ناظران ما از چین، استان هنان چین یکی از مناطقی است که مسیحیت با سرعت بیشتری در حال رشد است و این پدیده به برخورد بیشتر مقامات چینی با مسیحیت در این استان چین منجر شده است.
مسیحی‌ها تنها گروه مذهبی نیستند که از سوی حزب کمونیست چین مورد پیگرد قرار می‌گیرند. بودایی‌ها و مسلمانان چین نیز همواره تحت فشار هستند.
با این حال بر اساس قوانین، پنج مذهب در چین به رسمیت شناخته می‌شوند: تائویسم، بوداییسم، اسلام، پروتستانتیسم و مذهب کاتولیک.