سه دختر نوجوان در حال قدم زدن هستند که کم‌کم جمعیت بزرگی از مردان در سنین مختلف دور آنها جمع می‌شوند و شروع به آزار آنها می‌کنند. این ویدئوی هراسناک از اتفاقی است که در مصر رخ داده دو هفته پیش سر از فیسبوک درآورده است. بسیاری از مصری با دیدن این ویدئو به خشم آمده‌اند و می‌گویند باید فکری به حال آزارهای خیابانی کرد.

این ویدئوی حدود یک دقیقه‌ای در استان بحیره در شما مصر گرفته شده است. دخترها فریاد می‌زنند و کمک می‌خواهند در حالی مردها تلاش می‌کنند آنها را بین خودشان و دیوار گیر بیندازند، زمانی که دخترها تلاش می‌کنند فرار کنند، مردها آنها را می گیرند و تلاش می‌کنند آنها سوار موتورهای خود کنند.
ساعاتی پس از انتشار این ویدئو، ویدئوی اصلی از صفحه فردی که آن را در ابتدا منتشر کرده بود پاک شد و چند روز بعد روز ۲۸ اوت مدعی شد که صفحه فیسبوکش هک شده بوده است.

اما کپی‌های این ویدئو به شکل گسترده در فسیبوک دست به دست شد و انتقاد از این رفتار شدت گرفت.
تنها در ماه گذشته میلادی سه ویدئو از آزار جنسی دختران در خیابان‌های مصر به شکل گسترده در این کشور دست به دست شده، آزارهایی که در یک مورد به مرگ شوهر قربانی نیز انجامیده است. شوهر قربانی در ساحل اسکندریه تلاش کرده بود تا از همسرش دفاع کند.


در واکنش به افزایش روزافزون آزارهای خیابانی زنان، دانشگاه الازهر مصر طی یک توییت این‌گونه آزارها را محکوم کرد.
نظرها پیرامون وضع بغرنج آزارهای جنسی خیابانی در مصر اولین بار در سال ۲۰۱۱ و در خلال اعتراضات مردمی و سقوط حسنی مبارک، جلب شد. چرا که در میان جمعیت بزرگ جمع شده برای اعتراض‌های سیاسی، میزان آزار زنان بسیار رایج بود و این موضوع از چشم رسانه‌های بین‌المللی دور نماند. همچنین از زمان به قدرت رسیدن السیسی در مصر فشار بر کنشگران حقوق زنان افزایش چشمگیری داشته است.
دولت السیسی سازمان‌های مردم نهاد زنان را به بهانه دریافت کمک‌های بین‌المللی مورد حمله قرار می‌دهد و آنها را به گرفتن پول برای بر هم زدن امنیت مصر محکوم می‌کند.

دولت می‌خواهد تنها بازیگر میدان باشد

مؤذن حسن یک کنشگر حقوق زنان است که سابقه بازداشت نیز دارد، او در این رابطه به "ناظران"می‌گوید:

سال ۲۰۱۴، قانونی علیه آزار خیابانی زنان به تصویب رسید، بر اساس این قانون خاطیان دورانی را باید در زندان بگذرانند. در همان سال پلیسی مخصوص این موضوع نیز پایه گذاری شد.
اما مشکل این است که این پلیس تنها در پایتخت فعال است. ماجرا به اینجا هم ختم نمی‌شود، بسیاری از زنانی که به این پلیس مراجعه کرده‌اند تا شکایتی را ثبت کنند توسط این پلیس‌ها مورد آزار قرار گرفته‌اند.
مسئله اینجاست که دولت می‌خواهد همه کارها را خودش به تنهایی انجام دهد، خودش تنها "حامی"زنان باشد اما در کشوری با ۱۰۰ میلیون جمعیت، چنین چیزی ممکن نیست. دولت باید اجازه دهد تا جمعه مدنی نیز در این زمینه فعال شود، به خصوص در زمینه آموزش و کارزارهای افزایش دانش مردم نسبت به این پدیده.