مصر در سال ۲۰۱۸ به عنوان خطرناک‌ترین کشور برای زنان از سوی موسسه تامسون رویترز انتخاب شد. از این رو زنان جوان مصری تلاش کرده‌اند با "پارکور"به جنگ خشونت علیه زنان، به خصوص در خیابان‌های مصر بروند.

پارکور در دهه ۸۰ در فرانسه پایه‌گذاری شد و با اینکه سال‌ها است مردان مصری نیز این ورزش را انجام می‌دهد اما برای زنان مصری، این ورزش کاملاً جدید است و برای اولین بار است که در حال تمرین این ورزش در مصر هستند.
یاسمین عبدالله ۲۴ ساله است. او سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت تا با گروهی از مردان تمرین پارکور کند.
 
من با یک تیم مردان تمرین‌های خود را شروع کردم. کم‌کم متوجه شدم که پارکور تنها یک ورزش نیست به خصوص برای زنان مصری. تمرین پارکور هم نتایج مثبت روی آمادگی بدنی زنان دارد همچنین نتیجه مثبتی نیز از نظر روانی و اعتماد به نفس زنان دارد. در سال ۲۰۱۷ من تصمیم گرفتم که یک گروه تماماً زنانه پارکور تشکیل بدهم. ما ۵ زن هستیم از تمامی طبقات اجتماعی از ۱۰ تا ۲۴ ساله. به عنوان زن ما باید تلاش بیشتری کنیم چرا که نه در مدرسه و نه در دانشگاه، دسترسی به امکانات ورزشی همانند مردان نداشته‌ایم.



این تمرین‌ها هفته‌ای یک روز پی گرفته می‌شوند.
 
مردها از این ایده که زنان پارکور کنند، از دیوار بالا بروند و از روی پله‌ها بپرند بسیار تعجب می‌کنند. بسیاری از ما فیلم می‌گیرند.
خوشبختانه بسیاری از اطرافیان به خصوص خانواده از من حمایت می‌کنند اما زنان زیادی هستند که شانس من را ندارند و اطرافیان آنها، به این زنان فشار می‌آورند که جای زنان در خیابان نیست و پریدن و ورجه‌وورجه کردن رفتار درستی برای زنان نیست. در مصر، زنان سهمی از خیابان ندارند.


پارکور زندگی من را عوض کرده است. بدنم توان چندانی نداشت و ۴۵ کیلو بودم. در خیابان مدام مورد آزار قرار می‌گرفتم اما همه اینها اکنون عوض شده است. پارکور، به کس نیست، به من توان درگیری با مهاجم را نمی‌دهد اما نوع برخورد و واکنش من به فرد مزاحم را به کلی عوض کرده است.
در شهری مانند قاهره که آزارهای خیابانی مسئله‌ای هر روزه است، من احساس می‌کنم قوی‌تر هستم. اگر مردی تلاش کند تا من را لمس کند یا از من دزدی کند، من تلاش می‌کنم به سرعت فرار کنم و از مزاحم هم کاری برنمی‌آید.
مردها عادت ندارند که زنان به آزارهای آنان واکنشی نشان دهند. با پارکور خیابان‌ها دوباره به دست زنان افتاده است.