خاویر از هواداران پر و پا قرص تیم مکزیک است اما این بار نتوانسته است به مکزیک برود اما دوستانش که به روسیه رفته‌اند یک خاویر کارتونی را با خود به روسیه برده‌اند. دوستانی که خود نیز موضوعات جالبی هستند آنها از مکزیک تا روسیه را با اتوبوس طی کرده‌اند.

تصویر خاویر در سردر فیسبوک دوستان خاویر نقش بسته، تصویری که در آن خاویر خیلی غمگین به نظر می‌رسد و یک تی‌شرت به تن دارد و روی آن نوشته است:"زنم اجازه نداد من بیام".
تصویر خاویر و ماجرای سفر دوستان او با اتوبوس از مکزیک به روسیه به شدت مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفته است.