ناظران

طی دو ماه گذشته در سه نوبت خیابان‌های شهر بنگلور با پدیده عجیب از بین بردن درختان به شکل گسترده رو به رو شده است. هر بار نیز این درختان بریده شده در نزدیکی تابلوهای تبلیغی بوده‌اند که مانع دیده شدن تابلوهای تبلیغاتی می‌شده‌اند، این مسئله باعث شده تا مردم عصبانی دست به واکنش بزنند و افرادی که در نیمه‌های شب ناگهان مخفیانه درخت‌ها را می‌برند "قاتلان زنجیره‌ای درخت‌ها"بخوانند.
آخرین باری که تعداد زیادی درخت در بنگلور هند بریده شدند یازدهم می‌بود. ۲۵ درخت به ناگهان برده شدند.
سانیل مدرمتلا "ناظر"ما در بنگلور که همان شب متوجه بریده شدن درخت‌ها شده بود به "ناظران"می‌گوید:

«بنگلور در حال تبدیل به جنگل بتنی است»

در گفتگو با افرادی که آنجا زندگی می‌کردند متوجه شدیم که درخت‌ها نیمه‌شب بریده شده‌اند. چون هیچ ساختمان و عارضه دیگری در آن اطراف وجود ندارد تنها دلیل منطقی برای بریدن درخت‌ها این است که می‌خواهند بیلبوردهای تبلیغاتی از خیابان دیده شوند و به این خاطر درختان را قصابی کردند.
ما با مقامات محلی تماس گرفتیم، آنها به سرعت بیلبورد تبلیغاتی را پایین کشیدند و تحقیق در این زمینه را شروع کردند.

تبلیغ بیلبورد توسط مقامات شهری پایین کشیده شد.
 

من با ویجی نیشانت یک کنشگر دیگر حقوق درختان تماس گرفتم که به دکتر درخت‌ها معروف است. در تلاش هستیم تا درخت‌های بریده شده را نجات دهیم، تا الآن هم برخی از درخت‌های بریده شده جوانه‌های جدیدی زده‌اند.
این سومین اتفاق از این دست طی دو ماه گذشته است که در یک خیابان واحد رخ داده است. سال گذشته نیز درخت‌های رو به روی یک بیلبورد تبلیغی آیفون با اسید سوزانده شدند و از بین رفتند.
بنگلور به باغ شهر معروف است اما طی سال‌های اخیر دارد به جنگلی بتنی تبدیل می‌شود. ما اعتراض‌های زیادی انجام داده‌ایم و درخواستمان از مقامات شهری کاهش تعداد تابلوهای تبلیغاتی کنار جاده‌ای است. ما انتظار داریم که افرادی که دست به قطع درختان زده‌اند نیز مجازات شوند و به این شکل به افرادی که به بریدن درختان فکر می‌کنند هشداری داده شود.

معترضین به قطع درختان.