چین، کشوری که هر خانواده حق داشتن یک کودک دارد، موضوعات مربوط به کودکان مسائلی هستند که می‌توانند به ناگهان به موضوعی ملی بدل و بحث عمومی بدل شوند. روز بیست و هشتم آوریل دوربین امنیتی یک اتوبوس در شهر سوینینگ در مرکز چین به موضوعی مهم و بحثی دنباله‌دار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در چین بدل شده است. یک مرد به شکل بسیار خشنی یک کودک هفت ساله که به نظر می‌رسد تنها سوار اتوبوس شده است را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، کودکی به نظر می‌رسد پیش از آن در چندین مرتبه مرد ضارب را تحریک کرده بوده است.

 

کودک در چندین مرتبه سعی می‌کند که مرد را که روی صندلی نشسته است با لگد بزند، نهایتاً موفق می‌شود لگدی به دست‌های مرد بزند. در واکنش مرد برمی‌خیزد کودک را از شانه گرفته و او را به شدت هل می‌دهد و او را روی زمین پرت می‌کند و سپس سه لگد به سر او می‌زند، کودک برای چند لحظه هوشیاری خود را از دست می‌دهد. با اینکه کودک نهایتاً مشکل جدی پیدا نکرده است اما صورت او بخیه می‌خورد و مرد ضارب هم به دو هفته زندان محکوم شده است.
در وایبیو، شبکه اجتماعی محبوب چینی‌ها، بسیاری از کاربران رفتار مرد جوان را مورد نقد قرار داده‌اند اما بسیاری نیز رفتار کودک را مورد حمله قرار داده‌اند.

"دمش گرم"این جمله خطاب به مرد ضارب نوشته شده و نزدیک ۶ هزار "لایک"گرفته است.

برخی دیگر از کاربران حتی پا را فراتر گذاشته‌اند:

"اگر تو کودکت را تربیت نکنی، جامعه به تو کمک خواهد کرد."

یک هفته پیش از آن نیز طی ویدئویی که منتشر شد، یک زن حامله یک کودک "بی‌ادب"را کتک زده بود که آن هم منجر به بحث‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی شد. یا ویدئویی دیگر از ادرار کردن یک کودک در آسانسور و خراب کردن آن و یا خراب کردن یک مجسمه لگو در یک فروشگاه توسط یک کودک، اینها موضوعاتی است که در چین به‌راحتی به موضوعی بزرگ و بحثی ملی بدل می‌شوند.
چینی‌ها حتی اصطلاح خاصی نیز برای این کودکان دارند:"توله خرس"