شهردار مزورو یک شهر کوچک نزدیک توکیو که به عنوان سخنران روز چهارم آوریل در یک برنامه کشتی سنتی ژاپن "سومو"شرکت کرده بود به ناگهان روی "حلقه"برگزاری کشته از حال رفت. ویدئوی این ماجرا از آنجایی به یک بحث ملی در ژاپن بلد شد که وقتی چند زن برای ماساژ قلبی او به روی "حلقه"رفتند از سوی داور به پایین رانده شدند چرا که بر اساس عقاید ژاپنی‌ها محل برگزاری سومو مقدس بوده و زنان به عنوان موجوداتی ناپاک حق رفتن روی آن را ندارند.زنان به علت عادت ماهانه در آیین شینتو، ناپاک شمارده می‌شوند.

این اتفاق باعث شد تا دوباره ورزش سنتی سومو که با آیین‌های "شینتو"مذهب ژاپنی‌ها گره خورده در ژاپن دوباره مورد بحث و جدل قرار گیرد.
در ویدئو دیده می‌شود که پس از بی‌هوش شدن شهردار روی "دوهیو"چندین نفر از جمله چندین زن تلاش می‌کنند به او کمک کنند اما چند لحظه بعد داور مسابقه به زنان که در حال ماساژ قلبی شهردار و عملاً نجات جان او هستند دستور می‌دهد از روی "دوهیو"پایین بروند.

به گفته شاهدان عینی، پس از پایان ماجرا مقدار زیادی نمک روی "دوهیو"ریخته شده است تا دوباره "پاکی"به زمین کشتی برگردانده شود.
این مسئله به انتقادهای سختی منجر شد. بسیاری از کاربران به این سنت انتقاد کردند به خصوص که جان شهردار نیز در خطر بوده است.
در واکنش نبیوشی هاکاکو مدیر فدراسیون سوموی ژاپن از مردم عذرخواهی کرد و عنوان کرد: "داور تحت تأثیر احساسات خود این تصمیم را گرفته است اما این تصمیم در حالی که زندگی یک نفر در خطر بوده، نادرست بوده است."
این اولین بار نیست که حضور زنان در سومو به بحثی داغ در ژاپن بدل شده است.
در سال ۱۹۹۰ خانم مایومی موریاما نخست وزیر وقت ژاپن در حالی که می‌خواست جام قهرمانی سومو در این کشور را به قهرمان مسابقات اهدا کند نتوانست به روی سن برود چرا که برگزار کنندگان به او این اجازه را ندادند.
این اتفاق طی سال‌های اخیر برای دیگر مقام‌های زن ژاپنی نیز تکرار شده است.
با این حال از سال ۱۹۹۰ مسابقات سومو برای زنان نیز راه اندازی شده است اما تنها در سطح آماتور.
بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ژاپن از بین ۱۴۴ کشور از نظر برابری بین زن و مرد در مقام ۱۱۴ قرار دارد.