ویدئو نشان می‌دهد که یک مرد جوان خود را از طبقه‌ای به ارتفاع چندین متر به پایین پرت می‌کند. این اتفاق در یک فرودگاه رخ داده است و ویدئوی آن به سرعت در حال دست به دست شدن در اینترنت است.

در بسیاری از موارد به خصوص در سایت‌های ایرانی و یا نزدیک به ایران مانند شبکه عرب زبان العالم این متن همراه این ویدئو منتشر شده است:"یک شاهزاده سعودی برای ممانعت از دیپورت شدن خود به عربستان توسط پلیس انگلیس از فرودگاه هیترو لندن، خودکشی می‌کند."، متنی که دروغ است.
در این متن تاکید شده که بندر بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود خود را از بالکنی در فرودگاه به پایین پرت می‌کند تا به این شکل از انگلیس به عربستان دیپورت نشود، "ماجرای گروگان‌گیری شاهزادگان سعودی از اروپا و انتقال آنها به عربستان و بی‌خبری از آنها تکرار می‌شود."
 
هشدار: در این ویدئو تصاویر دل‌خراش وجود دارد 
برای بررسی این اظهارات باید دید آیا اساساً چنین کسی وجود دارد؟ یک جستجوی ساده مشخص می‌کند بله چنین فردی وجود دارد و در تاریخ ۱۲ مارس درگذشته است، در اخبار دلیل خاصی برای مرگ او عنوان نشده است.
اما تصاویر اجازه نمی‌دهد تا قیافه این دو فرد را با هم مقایسه کرد. اما نکته اینجاست که در واقع این ویدئو پیش‌تر منتشر شده و نیازی در واقع برای مقایسه قیافه‌ها نیست.

این ویدئو پیش از این توسط چندین رسانه محلی در امریکا منتشر شده است. این اتفاق درواقع در نیویورک رخ داده است. این فرد یک شاهزاده سعودی نبوده است و یک جوان مست بوده که پس از مشاجره با چند نفر خود را از بالای بالکن در فرودگاهی در نیویورک به پایین پرت کرده. به گفته سخنگوی فرودگاه این فرد نمرده و تنها دچار صدمه شدید شده است.