برفی که در روزهای اخیر در فرانسه باریده است پلاستیکی بوده! این آخرین شایعه عجیبی است که این روزها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود.
در ویدئویی که روز سوم مارس در فیسبوک منتشر شده و تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار بار دیده شده، یک زن، گلوله‌ای برفی به دست گرفته و آتش فندک را به آن نزدیک می‌کند سپس از ایجاد لایه‌ای سیاه روی برف تعجب می‌کند:"نه تنها برف آب نمی‌شود بلکه سیاه می‌شود و بوی پلاستیک سوخته می‌دهد."اما این مسئله توضیح بسیار ساده علمی دارد.
بسیاری از کاربران در فرانسه با تکرار این کار این شایعه را بازسازی و بازنشر کرده‌اند.
به‌عنوان مثال این کاربر در لیون از اینکه با روشن کردن فندک در کنار گلوله برفی، هیچ قطره آبی ایجاد نمی‌شود و نمی‌افتد اظهار تعجب می‌کند. یک کاربر دیگر حتی مدعی می‌شود که دولت‌ها با استفاده از مواد شیمیایی مردم را مسموم می‌کنند.
اما واقعیت چیست؟منشأ لکه‌های سیاه نه گلوله برف بلکه خود فندک است. این لایه سیاه در واقع دوده‌ای است که به علت سوختن گاز فندک روی گلوله برفی سفید رنگ تشکیل و قابل دیدن می‌شود.
علت دیده نشدن قطره‌های آب نیز این است که بخشی از آب، بلافاصله بخار می‌شود و بخش دیگر توسط خود گلوله برفی جذب می‌شود. ساموئل مورن کارشناس هواشناسی در این رابطه گفته است:"گلوله تشکیل شده از برف تازه بسیار متخلخل است و مانند یک اسفنج کار می‌کند، زمانی که ما بخش رویی آن را آب می‌کنیم، قطرات آب تشکیل شده تمایل دارند که به داخل گلوله بروند."
این اولین بار نیست که چنین شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در سال ۲۰۱۴ چنین ویدئوهایی از کانادا و امریکا منتشر شده بود و کاربران مدعی شده بودند که "سی.آی.ای"و "اف.بی.آی"با استفاده از ترکیبات شیمیایی مردم را مسموم می‌کنند.