ویدئویی که توسط یک دوربین خدمت یک پلیس در فرانسه گرفته شده این روزها به مسئله‌ای جنجالی در این کشور بدل شده است. بنا بر آنچه که در این ویدیو دیده می‌شود، فردی که پلیس‌ها در تلاش هستند بازداشت کنند به ناگهان آتش می‌گیرد، آتش به آن دلیل افروخته می‌شود که یک پلیس برای به کنترل درآوردن فرد بازداشتی از شوکر خود استفاده می‌کند و درست در همان زمان پلیس دیگر به سمت فرد بازداشتی گاز فلفل می‌پاشد، از آنجایی که اسپری‌های فلفل به شدت قابل اشتعال هستند، گاز پاشیده شده به فرد بازداشتی روی بالاتنه او شعله‌ور می‌شود.

با اینکه این ویدئو به تازگی راه به شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است اما این مسئله در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاده است. اولین نفری که به نظر می‌رسد این ویدئو را در فیسبوک منتشر کرده است آن را پاک کرده اما دیگر کار از کار گذشته و این ویدئو نه تنها در شبکه‌های اجتماعی بلکه در رسانه‌های فرانسوی نیز منتشر شدند.

این اتفاق در نزدیکی میدان "نسیون"در پاریس رخ داده است. پیش از شعله‌ور شدن، آن‌گونه که در ویدئو مشخص است دستانش خونی است و در حال فریاد زدن و به مبارزه طلبیدن پلیس است.

پس از شعله‌ور شدن، پلیس‌ها به‌سرعت او آتش را خاموش می‌کنند و تلاش می‌کنند از خوب بودن حال وی مطمئن شوند. پلیسی که دوربین به لباس او وصل است از دیگر همکارانش می‌خواهد که از اسپری فلفل استفاده نکنند.

به گفته سخنگوی پلیس، فرد قربانی جراحت جدی‌ای پیدا نکرده است. با این حال این حادثه منجر به یک تحقیق درون‌سازمانی در پلیس شده است اما هیچ‌کدام از پلیس‌ها به این علت بازخواست نشده‌اند.