سوریه

ویدئویی از سوریه که جنجالی شد:کشتن حیوانات با چنگ و دندان توسط پلیس سوریه

تصاویری برگرفته از ویدئوهای منتشر شده
تصاویری برگرفته از ویدئوهای منتشر شده
تبلیغ بازرگانی

پنج پلیس سوری در ویدئویی که صدها هزار بار از زمان انتشار آن (۱۹ دسامبر- ۲۸ آذر) دیده شده است، چندین حیوان زنده را با دستانشان و ضربات دندان میکشند. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، این عمل را "وحشیگری نیروهای پلیس اسد"مینامند و از آن شوکه شدهاند اما پلیس سوریه تنها نیرویی نیست که از این روشهای وحشیانه استفاده میکند.

این ویدئو در زمان مراسم پایان یک دوره آموزشی در مدرسه پلیس شهر طرطوس در شمال غربی سوریه و با حضور وزیر کشور گرفته شده است. ۱۰۰ نیروی پلیس زن و مرد در این دوره آموزشی ۴۵ روزه شرکت داشتند. در بخشی از ویدئوی این مراسم که در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود، پنج مرد را با شلوارهای نظامی و بالاتنه برهنه میبینیم که حیوانات زنده شامل مار، خرگوش، کبوتر و ... را با دستانشان گرفتهاند. یک به یک، حیوانات را با خفه کردن، پیچ و تاب دادن و گاز گرفتن میکشند.

تصاویر از تلویزیون پخش شد

تصاویر این ویدئو بسیار شوکه کننده است، بنابراین تحریریه ناظران فرانس ۲۴ تصمیم گرفت تا بهجز چند عکس گرفته شده از ویدئو، آن را منتشر نکند:

چند عکس برگرفته از ویدئو که در آن سه نیروی پلیس را میبینیم که به نوبت چند حیوان را میکشند.

یکی از نیروهای پلیس، مرغی را به پاهای خود میکوبد.

علیرغم ماهیت خشن این ویدئو، بخشهایی از آن در شبکه تلویزیون سوریه با نام سما پخش شد (در ابتدای ویدئوی آماتور، میتوان فیلمبرداری حرفهای از این صحنهها را هم شاهد بود).

بعد از تماشای این ویدئو، بسیاری از مردم از طریق شبکههای اجتماعی شوکه شدن و وحشت خود را بیان کردند. برخی با زبان کنایه و طنز بیان کردند که نیروهای پلیس سوریه در پیوندی تنگاتنگ با طبیعت قرار دارند و برخی دیگر با توهین به این نیروها، آنها را عقب مانده خواندند.

یک عمل گسترده

اما نیروهای پلیس سوریه تنها نیروهای نظامی نیستند که در دوران تمرینهای آموزشی و رزمایشها از آنها خواسته میشود حیوانات را با دستانشان بکشند.

ویدئوها و عکسهایی موجود است که شیوههای مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله لبنان، کویت، مصر و لیبی را نشان میدهد. در برخی کشورها، سربازان و نیروهای پلیس بهعنوان بخشی از نمایش قدرت خود در مراسمهای عمومی یا رژهها اقدام به کشتن حیوانات میکنند. در عین حال، نیروهای تازه استخدام شده در ارتش یا پلیس باید در زمان تمرینهای آموزشی، تواناییهای خود را ثابت کنند. گاهی اوقات، حیوانات بهعنوان بخشی از آزمونها کشته میشوند مثلا کارآموزان در شرایط سخت در جنگل با کمترین تجهیزات رها شدهاند و برای زنده ماندن حیوانات را میکشند.

اینها توضیحاتی است که توسط یک مربی در زمان اجرای یک رزمایش نظامی توسط نیروهای ویژه مصر، ارائه شد. توضیحات مشابه توسط مربی افسران کویتی هم بیان شده است.

این شیوهها بهطور مرتب توسط رسانههای جهان عرب و فرومها محکوم میشود.

 این روشها تنها در جهان عرب اتفاق نمیافتد

با این حال، این شیوههای تکان دهنده تنها در جهان عرب اتفاق نمیافتد. سازمانهای حمایت از حیوانات در اروپا و آمریکای شمالی هم درباره شیوههای مشابه رفتار علیه حیوانات در زمان تمرینات نظامی صحبت کردهاند. بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات، ادامه روند انجام تمرینهای آموزشی را که به حیوانات در برخی کشورها مانند هلند، ایالات متحده آمریکا، دانمارک و بریتانیا آسیب میزند محکوم کردهاند.

بریتانیا یکی از کشورهایی است که اغلب در این زمینه مورد انتقاد قرار میگیرد. سربازان بریتانیایی روی خوکهای زنده به عنوان گزینه هدف تمرین میکنند. طبق اطلاعات بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات، سربازان در زمان دورههای آموزشی به خوکها چاقو میزنند و استخوانهای آنها را میشکنند.

 

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید