شانزده پس از حمله امریکا به افغانستان، طالبان همچنان قدرت گسترده‌ای در افغانستان دارد و بخش بزرگی در این کشور را کنترل می‌کند. این گروه همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان، شخصیت‌های سیاسی و نظامی در افغانستان ادامه می‌دهد. با گرم و گرم‌تر شدن تابستان به نظر می‌رسد این گروه به سلاح جدیدی روی آورده است: بمب کارگذاری شده در هندوانه.
این تصاویر روز ۲۰ ژوئن منتشر شده و نشان می‌دهد که یک عضو طالبان در حال کارگذاری یک بمب در درون یک هندوانه است. با اینکه تاکنون خبری از استفاده طالبان از هندوانه برای مخفی کردن بمب نبوده است این شیوه پنهان کردن بمب توسط طالبان در گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش سازمان ملل میزان کشته شدگان غیر نظامی در سال ۲۰۱۶ ۳۹۴۸ نفر بوده و همچنین ۶۷۸۵ نظامی نیز در این سال در افغانستان کشته شده‌اند، بیشتر این افراد نیز در حملات مرتبط با طالبان رخ داده است.مختار وفایی ناظر ما در افغانستان یک روزنامه‌نگار است که این تصاویر را منتشر کرده است:

«راهی برای دور زدن ایست بازرسی‌ها»

این تصاویر از سوی یک منبع در طالبان برای من فرستاده شده است. منبع من گفت که این تصاویر حدود یک هفته پیش و در ولایت هلمند گرفته شده است. آنها در حال پنهان کردن یک بمب در درون هندوانه هستند تا آن را جا به جا کنند و بازرسی‌ها عبور دهند.
طالبان پیش از این بمب را در درون جنازه سربازان پنهان کرده و یا در داخل بدن سگ‌ها. آنها زمانی که می‌خواهند هدف مشخصی که همراه با بازرسی است مورد هدف قرار دهند از این شیوه‌ها استفاده می‌کنند. به طور مثال آنها بمب‌ها را در درون دیگ پر از غذا پنهان کرده‌اند وی ا در میان قرآن و یا در میان عمامه تا از بازرسی‌ها عبور کنند. آنها وانمود می‌کنند که آشپز هستند و یا سفارش را دارند تحویل می‌دهند.

این شیوه‌ها برای زدن اهداف مهم به کار می‌رود به طور مثال برای حمله به مهمانی‌های افراد مهم. زمانی که آنها در سال ۲۰۱۱ برهان‌الدین ربانی را کشتند بمب را در درون عمامه خود پنهان کرده بودند.

یا زمانی که به مهمانخانه والی قندهار حمله کردند که منجر به مرگ دیپلمات‌های اماراتی شد به گفته منابع پلیس آنها بمب را در درون دیگ‌های غذا وارد خانه کرده و سپس آنها را زیر مبل‌ها پنهان کرده بودند. اما زمانی که طالبان می‌خواهد یک منطقه عمومی را مورد حمله قرار دهند زحمت این پنهان‌کاری‌ها را به خود نمی‌دهند، بمب را جایی می‌گذارند و منفجر می‌کنند.


پس از آنکه من این تصاویر را منتشر کردم یک فرد به زبان عربی با من تماس گرفت و گفت نبایستی این تصاویر را منتشر می‌کردم و باید آنها را پاک کنم، با نگاه به صفحه فیسبوکش دیدم که او احتمالاً افغانستانی است چرا که پست‌های فراوانی به زبان پشتون دارد.نیروهای امنیتی افغانستان سالانه موارد زیادی از حملات را خنثی می‌کنند اما آموزش‌های آنها کافی و به روز نیست و همچنین گاهی طرفداران طالبان در میان نیروهای امنیتی وجود دارند و با آنها همکاری می‌کنند.