کویت

آیا واقعا عربستانی‌ها و قطری‌ها به علت توهین به «مادر ایرانی» حاکم قطر کتک‌کاری کردند؟

تبلیغ بازرگانی

به تازگی ویدئویی به شکل گسترده در شبکه های مجازی به خصوص تلگرام در ایران دست به دست شد که در آن ادعا شده بود، این ویدئو نشان دهنده دعوای بین قطری‌ها و عربستانی‌ها است چرا که عربستانی‌ها توهینی به مادر حاکم سابق قطر کرده‌اند، زنی که گفته می‌شود او نیز رگ و ریشه‌ای ایرانی دارد.

اما این ادعاها کاملا بی‌اساس بود. ناظران با بررسی نشانه‌های حاضر در این ویدئو به منشاء اصلی این ویدئو دست یافت.

در ثانیه دوم این ویدئو شنیده می‌شود که فردی روی میز می‌کوبد و فریاد می‌زند:"اینجا سندیکای نفت است."در ثانیه ۳۵ نیز بنر بزرگی دیده می‌شود که روی آن نوشته شده است "هفدهمین همایش عمومی"

با جستجو در گوگل با استفاده از این نشانه‌ها به منشأ اصلی این ویدئو می‌رسیم. این اتفاق مارس سال ۲۰۱۷ در جلسه سندیکای نفت کویت، بین کویتی‌ها و در کشور کویت رخ داده است، اما در به ساری از رسانه‌های ایرانی و برخی از رسانه‌های عرب زبان، بدون بررسی منشأ اصلی این ویدئو، این اتفاق به عنوان درگیری بین عربستانی‌ها و قطری‌ها منتشر شده بود.

جستجوی عبارت‌های شنیده شده در ویدئو در گوگل که ویدئوی مورد نظر را که در ماه مارس  و پیرامون درگیری در سندیکای نفت کویت منتشر شده نشان می‌دهند

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید