کسی نمی‌داند که او شماره تلفن را از کجا گیر آورده است اما به هر حال یک کشیش در زیمبابوه مدعی است که شماره تلفن خدا را دارد و در زمان برگزاری مراسم‌های مذهبی به صورت مستقیم به خدا زنگ می‌زند و با او گفتگو می‌کند و مدعی است یک خط مستقیم به بهشت دارد، هر چند وقتی "ناظران"با او تماس گرفت گفت:"هر کسی می‌تواند به خدا زنگ بزند"
پائول سایانگور یک کشیش است که یک در کلیسا که خود آن را پایه‌گذاری کرده است مشغول به کار است.
این کشیش در جلسات مذهبی خود رسماً در میان مردم حاضر در کلیسا به خدا زنگ می‌زند:"الو... اونجا بهشته؟ چه خبرا خداوند متعال؟"سپس رو به جمعیت می‌کند و می‌گوید:"خدا از همه موئمنین می‌خواهد که برای بچه‌های این زن [زنی که در مقابل او قرار دارد] دعا کنند، یکی از آنها آسم دارد و دیگری نیز صرع دارد. آنها در "بولاوایو"شهری در جنوب غربی زیمبابوه زندگی می‌کنند."پس از آنکه این اطلاعات از سوی زن مورد تأیید قرار گرفت، مردم کشیش را تشویق کردند.


نایجل موگامو یک روزنامه‌نگار زیمبابوه‌ای است:

مردم ناامید هستند و این کشیش‌هایی مانند این به مردم امید می‌دهند. مردم نیاز دارند که خدا آنچه که را ندارند به آنها بدهد. این پیامبران دروغین لباس‌های زیبا می‌پوشند، در خانه‌هایی با باغچه و استخر زندگی می‌کنند، این پول‌ها را از کجا می‌آورند؟ آنها مردم را گمراه می‌کنند و افراد صادقی نیستند.

«چه‌طور خدا می‌تواند از طریق یه خر حرف بزند اما از طریق تلفن نه؟»

پائول سانیانگور کشیشی که مدعی است از طریق تلفن با خدا گفتگو می‌کند و همچنین روی آب راه می‌رود:

یک‌بار پیش آمد که من با خدا به صورت تلفنی حرف بزنم. خدا در انجیل گفته است که از طریق یک خر با مردم گفتگو کرده است، چرا تلفن نه؟
مردم باور نمی‌کنند که خدا از طریق یک تلفن با مردم حرف بزند اما اینکه از دهان خر صدایش دربیاید باور می‌کنند.
مشکل این است که این روزها خیلی‌ها می‌گویند که مسیحی هستند اما واقعاً نیستند.
اگر شما باور نمی‌کنید که خدا از طریق تلفن حرف زده است چرا باور می‌کنید که خدا چشمان یک کور را شفا داده است و یا مسیح روی آب راه رفته است؟
گفتگو با خدا ارتباطی به داشتن شماره تلفن ندارد بلکه به رابطه من با خدا مربوط می‌شود.
 
با اینکه این کشیش مدعی است تمامی خدمات او مانند مسیح رایگان است اما تاکید می‌کند:"مؤمنین می‌توانند همچنان پولی پرداخت کنند تا خدا بتواند به آنها رسیدگی کند.