عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را سالانه انجام می‌دهد. عربستان نیز مانند ایران تابع شرع اسلام این شانس را به فرد مجرم می‌دهد تا با پرداخت "دیه"از اعدام که در عربستان به شکل سر زدن با شمشیر صورت می‌گیرد بگریزد با این تفاوت که میزان دیه‌ای که خانواده‌های قربانی درخواست می‌کنند ارقامی نجومی است.
این ویدئو روز ۲۶ مارس در شهر طایف در غرب عربستان فیلم‌برداری شده است. یک محکوم به اعدام چند ثانیه‌ای با بریده شدن سرش فاصله ندارد که ناگهان در جمعیت همهمه‌ای ایجاد می‌شود چرا که خانواده مقتول اعلام می‌کند حاضر به مذاکره درباره میزان دیه است. به این شکل اجرای حکم سه ماه به تعویق افتاد تا در این مدت خانواده قاتل بتوانند با خانواده مقتول بر سر میزان دیه مذاکره کنند، اینجاست که پای واسطه‌ها به میان ماجرا باز می‌شود.محمد السعیدی ناظر ما در عربستان است او در این رابطه می‌گوید:

«واسطه‌ها خانواده مقتول را تشویق می‌کنند دیه بیشتری تقاضا کنند»

زمانی که یک خانواده می‌خواهد برای یکی از اعضایش عفو بگیرد در ابتدا به دنبال یک "واسطه"می‌گردد، کسی که جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، افرادی مانند علمای مذهبی و یا حتی امیران محلی.

اولین کاری که این واسطه باید انجام دهند این است که اساساً خانواده مقتول را راضی کنند که از حق اعدام بگذرند و قبول کنند که دیه را بگیرند و رضایت دهند اما مشکل اینجاست که در بیشتر موارد خانواده مقتول پول‌هایی نجومی طلب می‌کنند رقم‌هایی مانند ۶۰ میلیون ریال عربستان [حدود ۱۵ میلیون یورو]
در بیشتر موارد خانواده قاتل توانایی پرداخت چنین پولی را ندارد در اینجا با کمک همان واسطه، کارزاری برای جمع‌آوری پول برای پرداخت به خانواده مقتول به راه می‌افتد.

واسطه در اینجا سعی می‌کند ثروتمندان قبائل و افراد پولدار را به کمک به این کارزار ترغیب کند.


دعوت مردم به کمک برای پرداخت ۱۵ میلیون یورو برای نجات جان مردی که در حین یک مشاجره، مردی دیگر را کشته است.


در این آگهی مردم برای پرداخت ۳٫۷ میلیون یورو برای نجات جان یک اعدامی دعوت شده‌اند. احادیث و آیاتی از قرآن که در آن از اهمیت بخشش گفتگو شده است در این آگهی دیده می‌شود.

در این ویدئو نیز یک برنامه گل‌ریزان دیده می‌شود که برای پرداخت دیه یک اعدامی برپا شده است. مردی که یکی از خویشاوندان خود را کشته است.
ر اساس قوانین عربستان، تبلیغ برای این کارزارها ممنوع است، از این رو این‌گونه آگهی‌ها بیشتر در توییتر دیده می‌شوند.
یک بار در سال ۲۰۱۱ دیه‌ای به میزان ۱۰۰ میلیون یورو نیز رسید. چند سالی است که این ماجرای دیه به یک تجارت کامل در عربستان بدل شده است و خانواده‌ها از این ماجرا برای به دست آوردن پول‌های هنگفت سوء استفاده می‌کنند.
مسئول شماره یک این مسئله نیز همین واسطه‌ها هستند. آنها هستند که خانواده قربانی را تشویق می‌کنند که میزان دیه را بیشتر اعلام کنند چرا که خودشان درصدی از این پول را نهایتاً دریافت خواهند کرد.
دولت باید این مسئله را کنترل کند و یک سقف برای دیه تعیین کند.
و جنبه منفی دیگر ماجرا نیز این است که پس از پرداخت دیه، قاتل می‌تواند ظرف حدود چند هفته از زندان آزاد شود، مجازاتی که تناسبی با جرمی که مرتکب شده است ندارند.