روز گذشته نیروهای امنیتی کامرون تظاهرات دانشجویان یکی از دانشگاه‌های این کشور را مورد حمله قرار دادند. تظاهراتی که در ادامه اعتراض انگلیسی‌زبانان این کشور رخ داد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئوهای زیادی از خشونت پلیس این کشور منتشر کرده‌اند. ویدئوهایی که پلیس کامرون با استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و... دانشجویان مهمترین دانشگاه انگلیسی‌زبان کامرون را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.«پلیس میخواست همه را کتک بزند»

اواه یک دانشجو است که در تظاهرات نیز شرکت کرده است:

اعتراض‌ها از صبح شروع شد. دانشجویان شعار می‌دادند:"نه به خشونت"اما پلیس اعلام کرد نباید هیچگونه تجمعی ایجاد شود و دستور دانشجویان متفرق بشوند و حیات دانشگاه را ترک کنند. اما دانشجویان عنوان کردند تا زمانی که به درخواست‌های آنها از سوی ریاست دانشگاه پاسخ مناسبی داده نشود صحن دانشگاه را ترک نخواهند کرد. 
پلیس‌ها نیز به خط شدند و شروع به کتک زدن دانشجویان به وسیله باتوم کردند. من به یکی از کلاس‌ها رفتم و آنجا پناه گرفتم.
دانشجویان نیز در پاسخ به پرتاب کردند سنگ پرداختند و پلیس نیز به شلیک گاز اشک‌آور پرداخت. آنها سعی می‌کردند تمام دانشجویان از ساختمان خارج شوند تا بتوانند آنها را نیز بزنند. برای متفرق کردن دانشجویان تیر هوایی نیز شلیک شد.


 
مدت‌هاست که بخش انگلیسی‌زبان کامرون در اعتراض به آنچه فرانسویزه کردن کامرون توسط بخش فرانسوی‌زبان این کشور می‌خوانند دست به اعتراض زده‌اند که برای مدت‌هاست که بخش‌هایی از این کشور را وارد بحران کرده است و تاکنون یک نفر نیز در این میان کشته شده است.