جوانان مصری گویی دیگر خونشان به جوش آمده است. آنها برای محکوم کردن آزار جنسی زنان در خیابان‌های مصر دست به کار شده‌اند تا درسی به مزاحمان خیابانی در
قاهره بدهند. روش کارشان ساده است، آنها با کوبیدن یک تخم‌مرغ به سر این مزاحمان خیابانی سعی می‌کنند آنها را تنبیه کنند.
برای پیدا کردن مزاحمان خیابانی زنان در مصر، چند جوان مصری برای آنها تله می‌گذارند. آنها در ابتدا سعی می‌کنند اعتماد قربانیان خود را به دست بیاورند و آنها از تجربه "لمس کردن جنسی"زنان در خیابان با آنها حرف بزنند، درست زمانی که این جوانان در حال تعریف کردن ماجراهای آزارهای جنسی زنان در خیابان هستند، تخم مرغی روی سر آنها شکسته می‌شوند. اکثر این مزاحمان خیابانی را مردان جوان و نوجوان تشکیل می‌دهند.


یکی از افرادی که در ساخت این ویدئوها نقش دارد، شدی حسین یک طنزپرداز مصری است. او از اولین لحظات در ویدئو دیده می‌شود [مردی که عینک ندارد] او پیش از این نیز با تمسخر پلیس قاهره در مصر جنجال به پا کرده بود و حتی چند مدتی را نیز به زندان افتاد.
آزار جنسی خیابانی در مصر پدیده‌ای نادر نیست. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۹ درصد زنان جوان در این کشور حداقل یک بار، قربانی آزار جنسی بوده‌اند.