دو مرد که خود را عضو گروه "دولت اسلامی"معرفی کرده‌اند با حمله به یک کلیسا گلوی یک کشیش را بریده‌اند و یک زن دیگر را به شدت زخمی کرده‌اند. این اتفاق در "سنت اتین"شهری با جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر در شمال فرانسه رخ داده است. ناظر ما در این شهر آنچه را که شاهدش بوده است برای "ناظران"تعریف می‌کند:

کشیش همواره در مراسم‌های دیگر مذاهب شرکت می‌کرد

کلامینت ۳۹ ساله ساکن شهر سنت اتین است:

خانواده ما کاتولیک است و مادر هر روز به این کلیسا می‌رود. خوشبختانه او اکنون برای مسافرت به سنگال رفته است در غیر این صورت او هم امروز آنجا بود.
زمانی که من جوانتر بودم بسیار به این کلیسا می‌رفتم. من به کشیش ژک امل که امروز کشته شد بسیار علاقه‌مند بودم.
او فردی بسیار مهربان و متعهد به جامعه بود. او همواره در برنامه‌های مذاهب دیگر شرکت می‌کرد. چه این مراسم مربوط به کلیساهای دیگر بود و یا اینکه مراسم مسلمانان بود.
یک نمازخانه مسلمانان در نزدیکی این کلیسا وجود دارد و هیچگاه درگیری‌ای بین این دو جامعه نبوده است. ما همواره با هم حال و احوال می‌کنیم و به هم لبخند می‌زنیم. زمانی که ما کودک بودیم بسیاری از همسایه‌ها و دوستان مسلمانمان را به برنامه‌های تفریحی که توسط کلیسا برگزار می‌شد دعوت می‌کردیم. می‌توانم با قدرت بگویم که دو جامعه دست در دست هم در این محله زندگی می‌کنند.
 
به این علت است که ما دلیل این حمله را در این محل متوجه نمی‌شویم. هیچگاه تصور نمی‌کردم چنین اتفاقی در این کلیسا که بسیار به دیگر مذاهب محل نزدیک بود رخ دهد. این کلیسا هیچگاه تهدید نیز نشده بود.
مسجد سلفی

در سال ۲۰۱۴ چندین مسلمان جوان از این شهر که در یکی از مساجد این شهر با تمایلات سلفی با هم آشنا شده بودند تلاش کرده‌اند تا به سوریه بروند.
به گفته رسانه‌های فرانسوی یکی از عاملین حمله تروریست امروز نیز سال ۲۰۱۵توسط پلیس ترکیه به فرانسه دیپورت شده است. تروریست سعی کرده بوده است تا به سوریه رفته و به گروه‌های تروریستی بپیوندند. اما دستگاه قضایی فرانسه این فرد را به چند ماه زندان و سپس حبس خانگی با پابند الکترونیکی محکوم کرده است.