دسترسی به محتوای اصلی
یمن

گزارشی از قلب شهری در یمن در تصرف القاعده شبه‌‌جزیره عرب

۱ دقیقه

در پی حمله برخی از کشورهای عرب به سرکردگی عربستان سعودی به یمن، گروه تروریستی القاعده عربستان که بر اساس برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، خطرناک‌ترین شاخه القاعده است، از هرج و مرج به وجود آمده استفاده کرده و به پیشروی خود در شهرهای مختلف یمن ادامه می‌دهد ...

تبلیغ بازرگانی

در پی حمله برخی از کشورهای عرب به سرکردگی عربستان سعودی به یمن، گروه تروریستی القاعده عربستان که بر اساس برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، خطرناک‌ترین شاخه القاعده است، از هرج و مرج به وجود آمده استفاده کرده و به پیشروی خود در شهرهای مختلف یمن ادامه می‌دهد، القاعده شبه‌جزیره عرب تاکنون برخی از شهرهای استان "حضرموت"ازجمله شهر بندری "مکلا"را به کنترل خود درآورده است. القاعده شبه‌جزیره عرب تاکنون برخی از شهرهای استان "حضرموت"ازجمله شهر بندری "مکلا"را به کنترل خود درآورده است.

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.