هر تابستان در شهر "یولین"در استان گوانگجی، در جنوب چین، "فستیوال گوشت سگ"برگزار می‌شود، برنامه‌ای که در آن، هزاران سگ "استفاده"می‌شوند. این "فستیوال"به پدیده‌ای پر سر و صدا بدل شده است که مخالفان آن در چین و خارج از این کشور، تلاش فراوانی می‌کنند تا از کشته شدن سالانه هزاران سگ در آن در چین جلوگیری کنند.
از ۱۵ روز پیش از آغاز "فستیوال"ده‌ها هزار کاربر توییتر هشتگی در مخالفت با این برنامه را بازنشر کرده‌اند. بیشتر این کاربران ساکن انگلیس، امریکا و استرالیا هستند. کارزاری نیز با امضای بیش از صد هزار نفر خطاب به رییس‌جمهور چین تهیه شده و در آن خواسته شده است تا این سنت خشن در این شهر چین هر چه زودتر متوقف شود.


کاربران شبکه‌های اجتماعی چینی نیز در این میان خواستار "نجات سگ‌های بی‌گناه"در این "جشن"تابستانی شده‌اند. کنشگران محلی حقوق حیوانات نیز به‌شدت در این زمینه فعال شده‌اند تا بتوانند امسال از برگزاری "جشنواره گوشت سگ"در چین جلوگیری کنند.
به گزارش جامعه حمایت از حقوق حیوانات چین، در ماه گذشته ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف چین از جمله دالیان در شمال شرق این کشور با برگزاری گردهمایی‌های مختلف خواستار توقف فروش تجاری گوشت سگ شده‌اند. به گفته این کنشگران، فروش تجاری گوشت سگ در چین منجر به رواج پدیده دزدی سگ‌های خانگی شده است.

تجمع مخالفان فروش تجاری گوشت سگ، در دالیان

به گفته کنشگران، هر ساله در "فسیتوال گوشت سگ"در یولین، حدود ده هزار سگ کشته و خورده می‌شوند. با این حال و به رغم مصرف بالای گوشت سگ در چین، بر اساس تحقیقات میدانی بنیاد حیوانات آسیا، مراکز پرورش سگ برای مصرف تجاری گوشت آن، در چین وجود ندارد و تمامی بازار گوشت سگ از طریق به دام انداختن سگ‌های خیابانی و یا حتی دزدیدن سگ‌های خانگی مردم تأمین می‌شود. این مسئله به بروز مشکلات سلامتی در چین نیز منجر می‌شود.
هر ساله سازمان‌های مختلف دفاع از حقوق حیوانات در چین تلاش می‌کنند تا به این فستیوال خشن پایان دهند، آنها از پلیس می‌خواهند تلاش کنند تا سگ‌های به دام انداخته شده را آزاد کنند.

سگ‌های به دام افتاده در یولین


کنشگران حقوق سگ‌ها در چین در حال اعتراض و آگاه سازی مردم ، در حین برگزاری "،فستیوال گوشت سگ"

«قانونی برای حمایت از حقوق حیوانات در چین وجود ندارد»

دو یوفنگ، بنیان‌گذار مرکز دفاع از حقوق حیوانات گوانگیوان است


ما در سال ۱۹۹۳ برای اولین بار یک سگ به خانه آوردیم. از وقتی مادر ما مرد، این سگ تنها همراه پدر ما بود. در سال ۲۰۰۸ زلزله‌ای شدید در شهر رخ داد و من ۷۰ سگ را از خیابان نجات دادم. پس از آن، مشغول حمایت از حقوق حیوانات به‌خصوص سگ‌ها شدم.
در سال ۲۰۰۸ یک سازمان مردم‌نهاد تأسیس کردم و مردم را به گیاه‌خواری و یا توقف خوردن گوشت سگ‌ها دعوت کردم.
هیچ قانونی برای حمایت از حقوق حیوانات در چین وجود ندارد. در نتیجه ما تمرکز خود را بر روی قانون سلامت مواد غذایی گذاشتیم. به این شکل ما سعی می‌کنیم فروشندگان غیرقانونی گوشت سگ را که گوشت سگ‌های واکسینه نشده می‌فروشند و یا محل رشد و روش به دست آمدن سگ‌ها مشخص نیست را با تحت پیگرد قانونی قرار دهیم. هر سگ حدود ۳ تا ۴ یورو فروخته می‌شود، مسلماً برای فروشنده صرف ندارد که آنها را واکسینه کند.
علاوه بر این ما در استانی زندگی می‌کنیم که اقلیت قومی "ژوانگ"در آن زندگی می‌کنند و سگ، یکی از غذاهای سنتی آنها به شمار می‌رود. استان ما منطقه‌ای فقیر است و گوشت سگ در مقایسه با خوک و یا گاو ارزان است. دولت مرکزی چند باری خواسته در برگزاری این فستیوال دخالت کند اما از آنجایی که این منطقه، از بخش‌های حساس و نیمه خودمختار چین است، دولت مرکزی علاقه‌ای به ایجاد دردسر ندارد.پرفرمنس یک هنرمند چینی در حمایت از حقوق سگ‌ها، به گفته این هنرمند چینی، او خود قربانی پدیده دزدی سگ‌های خانگی در چین بوده است.