مسلسل اسباب بازی کرده است، تا اینجای کار مشکل خاصی احتمالا وجود ندارد اما مسیله زمانی ایجاد میشود که روی این مسلسل که این فروشگاه عظیم فرانسوی سفارش ساخت آن را داده و در سطح اتحادیه اروپا به فروش گذاشته شده، نمادهایی اسلامی دیده میشود. 
فروشگاه زنجیره ای اوشان پس از توجه رسانه ای، این موضوع به علت شباهت نمادهای روی این اسلحه با نمادهای اسلامی عذرخواهی کرد و گفته است که دیگر این اسباب بازی به فروش نخواهد رسید. اما این که این اسباب بازی چند وقت با همین وضعیت به فروش میرسیده است، مشخص نیست.