منطقه نابود شده جنگل در عکس مشخص است

وضعیت محیط زیست ایران در حالت بحرانی قرار دارد. هر روز خبری از تخریب گوشه ای دیگر از آن شنیده میشود و ضربه ای دیگر به تن کم توان آن میخورد و در اکثر موارد نیز سوء استفاده های مالی گسترده پایش در این نابودیهای گسترده در میان است.
اکنون ناظران ما از سردشت خبر از نابودی جنگل های ارزشمند اطراف این شهر میدهند.
ناظر ما از سردشت میگوید: شرکت "دلاور بسیجیان"مسوول نابودی این جنگل ها و تبدیل آنها به زمین با هدف ساخت و ساز خانه و فروش به مردم است. به تازگی این شرکت با تغییر نام خود به "دلاور"و حذف نام "بسیجیان"در میانه های شب کار تخریب جنگل را دوباره آغاز کرده است و طی چند شب گذشته هزاران متر مربع از جنگل های اطراف شهر سردشت به دست این شرکت از بین رفته است.

مناطقی که در چند شب گذشته نابود شده اند با خط قرمز مشخص شده است

بر اساس قانون اساسی ایران(اصل50) تخریب و از بین بردن جنگل به بهانه ساخت و ساز و توسعه شهرسازی ممنوع است.
شرکت دلاور بسیجیان به نظر میرسد در برخی از شهرهای اطراف سردشت مانند ربط فعال است و ناظران ما عنوان مدعی هستند این شرکت متعلق به اعضای رده بالای محلی سپاه پاسداران است اما فرانس24 نتوانسته است این ادعا را مستقلا بررسی کند.

این عکس پیش از اوج گرفتن تخریب جنگل توسط شرکت دلاور بسیجیان از بخشی از این منطقه از زاویه دیگر گرفته شده استفرمانده سپاه می‌گوید با فروش زمین ارزان به مردم به آنها خدمت می‌کنیم

رحمان ناظر ما از سردشت در این رابطه به ناظران میگوید:

مدت یکسال است که شرکت "دلاوران بسیج"وابسته به سپاه پاسداران شروع به تخریب جنگل های سردشت به خصوص منطقه "روزی جولا"کرده است.
گرچه راهپیمایی مسالمت آمیزی هم به راه انداخیتم و جلوی منابع طبیعی گردهمایی کردیم اما متاسفانه نتیجه نداد و از 18 شهریور ماه تخریب ها پس از وقفه ای کوتاه دوباره آغاز شد و اینبار از ساعت 12 شب با بلدوزرها به جان جنگل می افتند تا حدود ساعت 4 صبح. حتی تقریبا خیابان کشی منطقه ای که از بین برده اند نیز به نوعی مشخص شده و تیر چراغ برق در زمین ها کار گذاشته اند.
قرار است 5هزار قطعه زمین حدود صدمتری در جنگل ایجاد شود. تاکنون حدود 20 هکتار جنگل از بین رفته و قرار است 30 هکتار دیگر به این میزان اضافه شود.
فرمانده سپاهی که با زمین داران اطراف جنگل مذاکره کرده به کشاورزان گفته است که زمین در سردشت گران است و ما با این کار داریم خدمت میکنیم و زمین ارزان به مردم میفروشیم.

تجمع اعتراضی مردم سردشت در مقابل سازمان منابع طبیعی شهر
 
این در حالی است که افراد عادی حتی اجازه قطع یک درخت را هم ندارند. یکی از همسایه های ما به خاطر قطع دو درخت مدتی است که در زندان است. این فرمانده سپاه در سردشت به زمین داران اطراف این جنگل هم قول واگذاری قطعات زمین داده تا آنها نسبت به این ساخت و سازها اعتراضی نکنند.
در جواب اعتراضات ما سرپرست فرمانداری و نماینده اطلاعات و رئیس منابع طبیعی در جمع حاضر شدند و قول دادند که جلوی اینکار را بگیرند اما به نظر میرسد کاری از دست آنها نیز ساخته نیست.

درختان نابود شده جنگل
تنها اتفاقی که به تازگی رخ داده این است که سازمان منابع طبیعی سردشت از شرکت "بسیج دلاوران"شکایت کرده است.
از دید من اگر اداره منابع طبیعی واقعا بخواهد جلوی این کار غیر قانونی را بگیرد؛ میتواند علاوه بر نامه نگاری و تنظیم شکایت با گذاشتن چند نگهبان در این مناطق، جلوی فعالیت این شرکت را بگیرد.
از سوی دیگر فعالان شهر نیز در نظر دارند اگر باز هم به اعتراضات ما پاسخ ندادند در آینده تجمع بزرگتری راه بیندازند.