ویدئویی بسیار خشن از سر بریدن، تیر خلاص زدن، به صلیب کشیدن از کوه به پایین پرت کردن قربانیان توسط گروه داعش به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، این ویدئو که لحنی "طنز آمیز"دارد و به خشونت و ناراحت کنندگی تمامی ویدئوهای خشونت آمیزی است که داعش از خود منتشر میکند، پیامش این است که به هیچ شکل به افرادی که داعش را تبلیغ میکنند نزدیک نشوید... . سازندگانش؟ وزارت خارجه امریکا!

هشدار این ویدئو حاوی تصاویر بسیار خشن و شوکه کننده است


باورش دشوار است که وزارت خارجه امریکا چنین تصاویر خشن و شوکه کننده ای را منتشر کرده باشد. اما این ویدئو بخشی از فعالیت های یک سال و نیم اخیر ایالات متحده امریکا در برنامه "دوباره فکر کن، برگرد"است. برنامه ای که جامعه هدف انگلیسی زبان را هدف قرار داده است که میتوانند مورد هدف حمله تبلیغاتی گروه های جهادگرا برای جذب و عضویت قرار گرفته باشند.
وزارت خارجه امریکا در این برنامه سعی میکند تا جهادگرایان را از طریق شبکه های مجازی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب... به نوعی "رسوا"کند. آنها حتی در شبکه های مجازی مستقیما وارد گفتگو میشوند و سعی میکنند تا آنها را از پیوستن به گروه هایی مانند داعش بازدارند.
در حالی که گروه های جهادگرا هرچه بیشتر فعالیت های آنلاین در شبکه های مجازی را در پیش میگیرند، ایالات متحده نیز بیشتر سعی میکند تا از شیوه های مشابه به آنها "پاتک"بزند. با این حال بسیاری از ناظران که معتقدند جوانان در غرب به خاطر خشونت گروه هایی مانند داعش جذب آنها میشوند با دیدن ویدئوهای خشن ساخت وزارت خارجه امریکا بیشتر برای پیوستن به این گروه ترغیب خواهند شد.