چند روزی هست که از ماجرای تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی پیرامون حبس از 2 تا 5 سال برای کسانی که اقدام به وازکتومی و یا توبکتومی کنند، میگذرد اما همچنان واکنش های جدی و طنز به این ماجرا ادامه دارد.
چند سال پیش بود که محمود احمدی نژاد در تریبون های رسمی بارها عنوان کرد جمعیت ایران باید افزایش یابد و حتی در سفرهای استانی خود طی سخنرانی از زنان شهرهای مختلف ایران خواست «دست به کار شوند».
برخی سیاست های تشویقی از جمله هدیه یک میلیون تومانی دولت برای هر فرزند نیز ارایه شد، اما این مسیله نه از سوی دولتمردان و نه از سوی اپوزیسیون چندان جدی گرفته نشد.
اما کم کم مقام اول کشور ایران، یعنی آیت الله علی خامنه ای نیز پایش به این ماجرا باز شد. او حتی در اقدامی بی سابقه گفت که حمایت وی در گذشته از سیاست کاهش نرخ رشد جمعیت ایران«اشتباه» بوده است و باید جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد.
برخی دیگر از روحانیون نیز مدعی شدند جمعیت شیعیان در حال کاهش است و باید فکری به حال این ماجرا کرد. سپس آیت الله علی خامنه ای سیاست های چندگانه افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرد. پیش از آن البته اتفاقات فراوانی افتاد، از حذف درس کنترل جمعیت تا قطع بودجه خرید قرص ضد بارداری و کاندوم خانه های بهداشت، تا از بین رفتن تمامی آگهی های مانند «بچه که عمر و مونثه، یکی خوبه دو تا بسه»! و... .
اما اگر تا پیش از آن، همه این سیاست ها حالت، تشویقی، نهی و یا محدودیت داشتند، اما مجلس ایران یک گام به پیش گذاشته است و قوانین جزایی در این راستا به تصویب رسانده، اقدامی که صدای برخی از سایت های اصولگرا را نیز در آورده است.
هر چند بسیاری از کارشناسان بین المللی و داخلی در ایران عنوان میکنند این سیاست ها به دلایل مختلف تاثری چندانی در نرخ باروری در ایران نخواهد شد، در این میان افزایش بسیار بالای سواد در جامعه ایران، به خصوص زنان ایرانی که طبق آمار بیش از 70 درصد آنها از روش های جلوگیری از بارداری مدرن استفاده میکنند و همچنین فشار اقتصادی به خانواده ها از مهمترین دلایل عدم تاثیر گذاری تبلیغات و قوانین این چنینی بر روی نرخ باروری در ایران عنوان شده است.
طبق معمول جامعه ایرانی نیز با این اتفاق با حس طنز همیشگی خود برخورد کرد.