اگر شما یک زن هستید که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنید، این امکان وجود دارد که با این مشکل پیشتر برخورد کرده باشید: مردی که کنار شما نشسته، پاهای خود را با بی خیالی تمام، آنچنان از هم باز کرده که دیگر جایی برای نشستن شما باقی نمانده است.
برخی از زنان ترکیه آنقدر از این رفتار مردان این کشور به تنگ آمده اند که کمپینی آنلاین علیه این رفتار مردان به راه انداخته اند تا به نوعی مردان را خجالت زده کنند و آنها نیز دست از این کار بردارند. این کمپین با هشتگی به زبان ترکی به معنای« بازکردن پاهایت را متوقف کن» و «جای من را اشغال نکن» در شبکه های مجازی در حال داغ شدن است، تا جایی که این هشتگ نه تنها در ترکیه بلکه در نقاط مختلف دنیا جزء پرکاربردترین هشتگ ها شده است.
  
تصاویری که در توییتر منتشر شده است
 
برخی از زنان حتی عکسی هایی نیز از مردانی که این رفتار نادرست را در وسایل نقلیه عمومی از خود نشان میدهند و تجربه های شخصی خود در این رابطه منتشر کرده اند.
 

 برخی از این زنان حتی این تصاویر را پرینت گرفته و در وسایل نقلیه عمومی چسبانده اند.
 
 
آیا شما نیز به عنوان یک ایرانی با چنین پدیده ای مواجه بوده اید؟ میتوانید تصاویر و یا مشاهدات خود را برای ما ارسال کنید