این اتفاق میتواند برای هر زنی رخ دهد، اینکه چه بر تن دارد، اینکه چگونه آرایش کرده است، اینکه چگونه حرف زده و یا خندیده مهم نیست. مهم تنها آن است که هر زنی میتواند مورد تجاوز قرار بگیرد. این پیغامی است که زنان هندی در کارزاری که به راه انداخته اند میخواهند به گوش دنیا برسانند. برای اینکار، زنانی که مورد تجاوز و یا آزار جنسی قرار گرفته اند، عکس لباسی که در آن زمان به تن داشته اند را منتشر میکنند.
این کمپین توسط وبلاگ بسیار معروف بلک نویز در هند به راه افتاده.
  
 
 معضل خشونت و آزار جنسی، یکی از مشکلات مهمی است که زنان هندی با آن رو به رو هستند. این موضوع که همواره یکی از بحران های اجتماعی هند بوده است پس از تجاوز گروهی بسیار خشن و مرگ دختری 23 ساله در دهلی نو در سال 2012 به جنجالی رسانه ای بدل شد و حساسیت جامعه هند و همچنین جامعه بین المللی را برانگیخت. همچنین موضوع تجاوز به یک زن توریست اروپایی و تجاوز به یک روزنامه نگار توسط سردبیرش نیز از نمونه هایی بود که بسیار در این کشور مورد توجه قرار گرفت.
نکته قابل توجه اینکه بسیاری از مردم هند، قربانیان تجاوز را در اتفاقی که برای آنها افتاده مقصر میدانند. به صور مثلا ماه گذشته یک سیاستمدار زن هندی و عضو کمیسیون زنان پارلمان این کشور عنوان کرد:«زنانی که مورد تجاوز گروهی قرار میگیرند، خودشان با نحوه لباس پوشیدنشان مردان را تحریک و دعوت به این کار میکنند. تجاوزها به خاطر لباس زنان، رفتار زنان و حضور آنها در مکان های نامناسب صورت میگیرند.
اظهارات این فعال سیاسی زن، واکنش های فراوانی را در جامعه هند به خصوص در میان دیگر سیاستمداران و فعالین حقوق زنان برانگیخت.
به نظرم میرسد در جامعه ای که مسیله خشونت های جنسی تا این حد رواج دارد و همچنان با مشکلات فرهنگی عدیده ای رو به رو است چنین کارزارهایی به شدت مورد نیاز باشد.