طی هفته های گذشته هزاران پزشک جوان تونسی علیه طرحی در پارلمان این کشور به خیابان ها ریخته اند. طرحی که در صورت تصویب این پزشکان جوان را مجبور میکند پس از پایان درس خود به مدت سه سال در مناطق دور افتاده «طرح» خود را بگذرانند و خدمات پزشکی به ساکنان این مناطق ارایه دهند. دولت اعلام کرده است این کار برای افزایش سطح سلامت و بهداشت در این کشور الزامی است.
این بخشنامه اعزام پرشکانی که تخصص خود را گرفته اند را نیز دربر میگیرد. دولت در تلاش است تا به این شکل تفاوت سطح خدمات پزشکی بین شهرهای بزرگ و مناطق دور افتاده را ازبین ببرد.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی برای هر ده هزار تونسی 12 دکتر و 21 تخت بیمارستانی وجود دارد اما به طور مثال در فرانسه برای هر ده هزار شهروند 35 پزشک و 71 تخت بیمارستانی وجود دارد.

«چرا یک متخصص رادیولوژی به جایی فرستاده میشود که دستگاه عکسبرداری ندارد؟»

سلما دانشجوی سال سوم تخصص رادیولوژی است.
 
مشکل در تونس تنها مربوط به پرسنل نمیشود. مشکل اصلی عدم مدیریت و منابع است. بیمارستان های دولتی حتی آنهایی که در شهرهای بزرگ قرار دارند با کمبود منابع و آلودگی شدید مواجه است. در مناطق دور افتاده ماجرا بدتر هم هست.
سوال اینجاست چرا آنها متخصص بی هوشی را به بیمارستانی میفرستند که اساسا امکانات بیهوش کردن بیماری در آن وجود ندارد یا متخصص عکسبرداری اشعه ایکس را به بیمارستانی میفرستند که اصلا دستگاه عکسبرداری ندارد! یا متخصص ژنتیک، آناتومی و یا تحقیقات آزمایشگاهی دلیلی ندارد به بیمارستانی در مناطق دورافتاده اعزام شود و کار یک پرستار ساده را به رغم داشتن تخصص انجام دهد.
اما در کل اساسا اعزام پزشکان به مناطق دور افتاده برخلاف معاهده بین المللی حقوق کارگران است.
  
بیمارستانی در شمال شرق تونس
 
تخت های بیمارستانی در جنوب غربی تونس 
 
این سیاست باعث ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده نیز نمیشود و دکترهای محلی همواره با پزشک های متخصص جوانی مواجهند که از راه میرسند تا «شکاف های امکاناتی» را پر کنند.
دولت سالانه باید 600 فارغ التحصیل تخصص های پزشکی را به مناطق دور افتاده بفرستد و حقوق آنها را به مدت سه سال بدهد. اما میتواند نصف این افراد را در مناطق دور افتاده استخدام کند و باقی پول را برای تجهیز امکانات بیمارستان ها به کار ببرد.
 
 
محل بستری بیماران در بیمارستان کودکان تونس
مقامات تونسی در طی تماس فرانس24 با آنها اعلام کردند، موضوع اجباری بودن این طرح میتواند مورد مذاکره با نمایندگان دانشجویان قرار گیرد و کمبود امکانات نیز مشکلی است که باید به آن توجه کرد و راه حلی با توجه به شرایط اقتصادی تونس یافت.
 
Video of the doctors’ protest on January 7.
 
Article written by FRANCE 24 journalist Sarra Grira (@SarraGrira).