استفاده از مهمات ساخت فرانسه در سرکوب معترضین در ایران

The Obs TV show
The Obs TV show © FMM

در جریان سرکوب اعتراضات در ایران از گلوله‌های تفنگ ساچمه‌ای تولید شده توسط شرکت فرانسوی-ایتالیایی Cheddite استفاده شده است. این فشنگ‌های Cheddite دست‌کم از سال 2011 به طور گسترده برای شکار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، این شرکت می‌تواند در موضوع سرکوب اعتراضات مسئول شناخته شود: او باید زنجیره‌های فروش خود را نظارت و کنترل می‌کرد، زیرا این نوع محصول از سال 2011 برای فروش در ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم و ممنوع اعلام شده است.