راستی‌آزمایی

در تجمع زنان در کابل افغانستان، تصویری از یک مرد محجبه وجود ندارد

Photo
از روز شنبه بیستم شهریور 1400، یک عکس دستکاری شده در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای منتشر شد: ما در این عکس در ظاهر چهره یک مرد را می‌بینیم، در حالی که قرار بود این اجتماع فقط از زنان محجبه تشکیل شود. صحنه اصلی در دانشگاه کابل اتفاق می‌افتد و عکس ویرایش شده از گزارش اخبار بی بی سی در  21 مرداد 1400، گرفته شده است.
Photo
از روز شنبه بیستم شهریور 1400، یک عکس دستکاری شده در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای منتشر شد: ما در این عکس در ظاهر چهره یک مرد را می‌بینیم، در حالی که قرار بود این اجتماع فقط از زنان محجبه تشکیل شود. صحنه اصلی در دانشگاه کابل اتفاق می‌افتد و عکس ویرایش شده از گزارش اخبار بی بی سی در 21 مرداد 1400، گرفته شده است. © Les Observateurs de France 24

در حالی که شنبه، 20 شهریور 1400، حدود 300 زن در دانشگاه کابل در گردهمایی طرفداران طالبان جمع شده بودند، تصویری در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد که چهره یک مرد محجبه را در وسط این جمع که در ظاهر قرار بود فقط از زنان محجبه طرفدار طالبان تشکیل شود، نشان می‌داد. اما این تصویر از چهره این مرد که در گزارش بی بی سی ظاهر شده، دستکاری شده است.

تبلیغ بازرگانی

در گزارش بی بی سی درباره زندگی تحت کنترل طالبان در شهر بلخ، چهره مردی در دقیقه 7.05 در پوششی با چادر و مقنعه سیاه دیده می‌شود. این چهره مشابه را می‌توان در عکس ویرایش شده تجمع طرفدار طالبان در دانشگاه شهید ربانی در کابل، در این پیوند بایگانی شده و یا در این یکی، شناسایی کرد.

این عکس دستکاری شده توسط بسیاری از کاربران فضای مجازی جدی گرفته شده و انتقاداتی را برانگیخته است و آن را به عنوان شاهدی از عملیات تبلیغاتی طالبان تلقی کرده‌اند. به عنوان مثال، در توییتی از یک روزنامه‌نگار مقیم شهر دوبی در امارات نوشته‌ شده است: "طالبان با آوردن مردان با برقع زنانه برای اعلام حمایت خود می‌خواهد چه چیزی را ثابت کند؟ […] همین الان من دیدم که فقط چند زن وجود داشت و بقیه مردهایی بودند که برقع زنانه پوشیده بودند."

در عکس اصلی، که توسط خبرگزاری‌های مختلف (افغانستانی و ایرانی) و همچنین در توییتر منتشر شده است، متوجه می‌شویم که چهره این شخص در محل مورد نظر به صورت کامل پوشیده در حجاب است. علاوه بر این، ما هیچ چهره مردانه‌ای را در این مجمع تشخیص نمی‌دهیم.

اثبات این موضوع را در این رشته توییتر ما نیز مشاهده می‌کنید:

 

Thread Twitter Info ou Intox

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید