آغوش و «فیست بامپ» برای «ملت غمگین»

جوانان ایرانی برای بالا بردن روحیه «ملت غمگین» در شهرهای مختلف ایران «آغوش رایگان» و شیرینی پس از یک «فیست بامپ» هدیه می‌دهند.