ایران: نسل «زد»، نسل معترض

نسل «زد» در ایران مانند بسیاری از همسن‌ و سالان خود در دنیا با اینترنت بزرگ شده‌اند. بسیاری از آنها تیک‌تاکر یا یوتیوبر هستند، اما همین نسل یکی از پررنگ‌ترین معترضین در خیابان‌های ایرانند.