هفته گذشته، یکی از شهرداری‌های محلی استانبول، حدود صد سگ را با بی‌هوش کردن به دام انداخت تا آنها به مرکزی برای اخته کردن و مراقبت‌های بهداشتی منتقل کند، اما کنشگران حقوق حیوانات می‌گویند که مقامات استانبول حدود ۴۰۰ سگ را در یک محدوده جنگلی زندانی کرده‌اند و بدون دادن آب و غذا در حال کشتن آنها هستند.

روزهای اخیر ویدئوهای زیادی از سگ‌های خیابانی در استانبول منتشر شده که گویا تمامی آنها دز بالایی از بی‌هوش کننده دریافت کرده‌اند. آنها سپس توسط مأموران شهرداری به کامیون‌ها منتقل می‌شوند. در برخی از ویدئوها دیده می‌شود که عابران سعی می‌کنند جلوی مأموران شهرداری را بگیرند.


دو سگ بیهوش شده در کنار سرنگ بیهوشی.
 
یک سگ نیمه بی هوش که کارگر شهرداری سعی میکند آن را جا به جا کند اما زنی که درحال فیلمبرداری است سعی میکند مانع شود
.
شهرداری مدعی شده است که وضعیت نگهداری آنها مثل هتل پنج ستاره است، اما به گفته کنشگران آنها در واقع به جنگلی برده شده اند که از گرسنگی و تشنگی بمیرند.

محل نگهداری سگ‌ها.
 

 

KOÇUM BENİM

Une publication partagée par tek dostum hayvanlar (@hayvanlar_olmadan_asla) le


یکی از کنشگران در گفتگو با فرانس 24 گفت: "کارگران شهرداری بدون حضور دامپزشک از آمپول‌های بی‌هوشی استفاده کردند که این کار کاملاً ممنوع است، ما متوجه شده‌ایم که چندین سگ در پی این اقدام کشته شده‌اند. حدود صد سگ به یک پناهگاه برده شده‌اند اما از مکان نگه‌داری ۴۰۰ سگ دیگر خبری نداریم که گمان می‌کنیم آنها را به جنگل برده‌اند."

«آنها رها شده‌اند تا از گرسنگی بمیرند»

آیشه از شرکت کنندگان در گردهمایی بوده است. او سپس به جنگل نزدیک استانبول رفته و به سگ‌هایی که آنجا رها شده بودند غذا داده است.
 
"دوشنبه روز بعد از گردهمایی، من به کمک چند کنشگر به جنگل‌های اطراف استانبول رفتیم تا به سگ‌های رها شد در آنجا غذا بدهیم. برخی از آنها مرده بودند.
این کار، در بین شهرداری‌ها رایج است. شهرداری می‌خواهد از شر سگ‌ها راحت شود و می‌گوید ما آنها را به پارک‌ها می‌بریم که در واقع آنها را به جایی می‌برند که از گرسنگی و تشنگی بمیرند. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کرده‌اند که آنها را نجات دهند، اما این تلاش‌ها کافی نیست. غذایی که ما در اختیار داریم تا به آنها بدهیم، چیزی است که قصابی‌ها به شکل رایگان در اختیار ما قرار می‌دهند.
 

TOKLUK EFENDİM

Une publication partagée par tek dostum hayvanlar (@hayvanlar_olmadan_asla) le

باقی مانده گوشت قصابی ها که در اختیار سگ ها گذاشته میشود.
 

26 EKİM 2017 Eyüp bölgesinde besleme anları

Une publication partagée par tek dostum hayvanlar (@hayvanlar_olmadan_asla) le

.

 

در این نقشه، کنشگران خشونت علیه سگ‌ها را گزارش می‌کنند.

«مردم به سگ‌های محل وابسته‌اند»


سم ارسلان ناظر دیگر ما، یکی از پایه‌گذاران یک سازمان مردم‌نهاد دفاع از حقوق حیوانات در استانبول است.
در ترکیه در مجموع با حیوانات خیابانی بهتر از اروپا برخورد می‌شود. دولت آنها را اخته می‌کنند و به وضع بهداشتشان می‌رسند. در هر محله حتماً یک یا دو گروه هستند که حواسشان به این حیوانات هست که شهرداری کارش را خوب انجام دهد و یا به آنها غذا بدهد.

یک سگ در پتویی که مردم به او داده‌اند خوابیده است.

"مردم محله به حیوانات محله علاقه دارند و حتی وابسته‌اند و در بیشتر موارد اجازه نمی‌دهند شهرداری هر کاری دلش خواست بکند. به عنوان مثال ما همیشه بررسی می‌کنیم که اگر حیوانی را برای درمان بردند حتماً به همان محله‌ای که از آن گرفته شده برگردانند، این مسئله بر اساس قانون اجباری است."