یک مرد در مکزیک ۱۹ تابوت که در زیر یک پل و پشت یک دیوار کاذب پنهان شده بودند را در مکزیکو پایتخت این کشور یافت، او که بسیار متحیر شده بود تصاویری از آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که تاکنون بیش از ۲۰ میلیون بار دیده شده‌اند. چند ساعت بعد مقامات شهری برای این ۱۹ تابوت توضیحاتی ارائه کردند که بسیاری را قانع نکرد.
در کمتر از ۲۴ ساعت تصاویری که پورتر منتشر کرده بود بیش از ۲۰ میلیون بار دیده شدند و علامت سؤال بزرگی درباره این تابوت‌ها شکل گرفت، تا اینکه مقام‌های پلیس در فیسبوک در این زمینه اظهار نظر کردند


این منطقه برای سال‌ها به عنوان انبار شهری به کار گرفته می‌شده است، این تابوت‌ها از سوی برخی از شرکت‌های کفن و دفن به شهرداری اهدا شده بودند تا در کفن و دفن افراد بی‌نام و نشانی که می‌میرند به کار گرفته شوند. به گفته پلیس ۱۶ تابوت بزرگ و ۳ تابوت نیز برای کودکان در آن محل وجود داشته است.
تابوت‌ها خالی هستند در نتیجه اتفاق عجیبی رخ نداده است. اما به گفته ناظر ما افراد کمی با توضیح پلیس قانع شده‌اند

توضیح پلیس کسی را قانع نکرده


توضیح پلیس بسیار عجیب است. اتفاقاً آنها با توضیحشان مسئله را پیچیده‌تر و مشکوک‌تر کرده‌اند. مردم توضیح‌های پلیس را باور نکرده‌اند، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه تابوت‌ها خالی بودند وجود ندارد، هیچ‌کس تابوت‌ها را وقتی باز بوده‌اند ندیده است.
پس هر وقت به یک تابوت نیاز دارند، دیوار را سوراخ می‌کنند و یکی را برمی‌دارند؟ اگر برای افراد فقیر بوده‌اند پس چرا از آنها استفاده نکرده‌اند؟


مقامات شهری در گفتگو با "ناظران"با تاکید بر آنکه تابوت‌ها خالی بوده‌اند می‌گویند این محل به وسیله دری که سه متر آن‌سوتر از سوراخی که در تصاویر دیده می‌شود در دسترس است و تصویر زیر را برای "ناظران"فرستاده‌اند.
پلیس همچنین مدعی شد که چند جوانی که به داخل "انبار"رفته‌اند می‌توانند شهادت دهند که آنها خالی بوده‌اند. با این حال پلیس از انتشار هرگونه عکس از تابوت‌ها خودداری می‌کند.