شهردار شهر کوچک لورت در شهرستان لوآر، هفته گذشته محل جدید شنا به مساحت ۴ هزار مترمربع را در حاشیه رودخانه دورلی افتتاح کرد. اما قانون واضح است: فوتبال نباید بازی کنید، آوردن تیوپ و حلقه نجات غریق ممنوع است، موسیقی نمی‌توانید گوش کنید و البته زنان هم نمی‌توانند حجاب داشته باشند.

دومین عکسِ ردیف بالا و از سمت چپ که بر روی تابلوی راهنمای این محل شنا کشیده شده تا حدودی تعجب آور است. این عکس صورت زنی محجبه را نشان می‌دهد که بر روی آن خط قرمز ممنوعیت کشیده شده است. این قوانین توسط شهرداری هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. به وضوح در دستورالعمل شهرداری نوشته شده است که استفاده کنندگان از این محل شنا باید "لباس مناسب" بپوشند. این لباس‌ها شامل "مونوکینی، بورکینی، پوششی که بخشی یا تمام سر را بپوشاند و لباس سرهمی" نمی‌شود.
در دستورالعمل شهرداری این شهر همچنین آمده است: "هرگونه نقض این مواد منجر به اخراج سریع فرد متخلف می‌شود." این دستورالعمل دارای فهرستی طولانی از ممنوعیت‌ها است که از آوردن حلقه نجات غریق تا جویدن آدامس در زمان‌های غیر استراحت و ناهار را شامل می‌شود.حکم ممنوعیت پوشیدن بورکینی باطل است

این ممنوعیت‌ها انجمن مبارزه با تبعیض را فعال کرده است. طبق گزارش اکتیو رادیو، این انجمن قبلاً تصمیم خود را برای شکایت و به چالش کشیدن بخشدار لوآر گرفته است.
تابستان گذشته، شورای دولتی فرانسه [عالی ترین نهاد قضایی اداری در فرانسه]، به تعلیق حکم ممنوعیت پوشیدن بورکینی که توسط شهرداری ویلنوو-لوبه در شهرستان آلپ-مریتیم اتخاذ شده بود، رای داد. این شورا به دلیل فقدان "خطرات قطعی" برای نظم عمومی چنین تصمیمی را گرفت. این تصمیم همچنین احکام حدود ۳۰ شهرداری ساحلی دیگر را که پوشیدن بورکینی را ممنوع کرده بودند، باطل می‌کرد.

بنابراین، قانونی بودن اقدام شهرداری لورت مورد سوال است. تماس ناظران شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، با شهردار و معاونان شهرداری لورت برای پرسش درباره این تصمیم بی‌نتیجه ماند.

"در رمضان بدون سروصدا زندگی کنید"

ژرار تاردی، شهردار این شهر با جمعیت حدود ۴ هزار و ۷۰۰ نفر، به طور آشکار با شهروندانی که مسلمان هستند مشکل دارد. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶، این شهردار منتخب وابسته به جناح راست در تابلوی الکترونیکی شهرداری چنین نوشته‌ای را درج کرد: "در ماه رمضان باید بدون سروصدا زندگی کرد"، یا باز در تابلوی دیگر این جمله درج شده بود: "در جمهوری فرانسه با چهرۀ بدون پوشش (حجاب) زندگی می‌کنیم."


چند سال پیش از این نیز، شهردار همین شهر باز هم جنجال آفرین شده بود چرا که گفته بود مرکز اجتماعی شهر پذیرای تعداد زیادی از کودکان با "اصل و نسب مسلمان" است.