شهرهای عراق با وجود تعداد نه چندان کم افراد کم توان جسمی، برای رفت و آمد و زندگی این افراد هماهنگی ندارد. حالا جمعی از کم‌توانان جسمی عراق منتظر دولت و شهرداری بغداد نشده‌اند و خودشان دست به کار شده‌اند تا بغداد را برای خود "مناسب‌سازی"کنند تا بتوانند با صندلی چرخ‌دار در مناطق مختلف شهر رفت و آمد کنند.
قحطان المهنا: یک کارمند سابق شهرداری بغداد که خود یک کم‌توان جسمی است به همراه ۱۵ فرد دیگر دست به راه‌اندازی کارزاری برای ساختن رپم و پل برای استفاده افراد کم‌توان جسمی شده است.

«حتی در مقابل ساختمان مرکز معلولین و کم‌توان‌های جسمی نیز رمپ وجود ندارد»

من و تعدادی از دوستانم با هم تصمیم گرفتیم که تغییری در زمینه مبلمان شهری بغداد برای راحت‌تر شدن زندگی کم‌توانان جسمی ایجاد کنیم. یک گل‌ریزان راه انداختیم و با پول کمی که جمع شد یک کیسه سیمان و شن و ماسه خریدیم و خودمان دست به کار ساختن رمپ شدیم. شش رمپ ساختیم که به راحتی می‌شود با صندلی چرخدار از روی آنها رد شد.

تعدادی از داوطلبین درحال ساخت یک رمپ در مقابل مرکز معلولین و کم توان‌های جسمی عراق

دولت حتی توانایی مناسب سازی ساختمان‌های اداری و وزارت‌خانه‌ها را برای افراد کم‌توان ندارد. دولت کاری برای ما نمی‌کند و ما نیز تصمیم گرفتیم خودمان دست به کار بشویم. حتی در مقابل ساختمان مرکز معلولین و کم‌توان‌های جسمی عراق نیز رمپی برای رفت و آمد ما وجود ندارد.

ساخت رمپ در مقابل قدیمی‌ترین دانشگاه بغداد


یکی از مهمترین جاهایی که ما در آنجا رمپ ساختیم در مقابل دانشگاه "المستنصریه"بغداد بود که تعداد زیادی دانشجو که کم‌توان جسمی هستند دبا مشکل رفت و آمد به این دانشگاه رو به رو هستند.
همچنین ما یک رمپ نیز در نزدیکی مهم‌ترین پارک شهری بغداد ساختیم.


هدف ما بسیار ساده است، ما در نقاط مختلف مانند مساجد، پارک‌ها، ساختمان‌های اداری و بیمارستان‌ها رمپ می‌سازیم تا افراد کم توان جسمی بتوانند مستقل باشند.


ما برای ادامه کار نیاز به کمک مالی داریم هر رمپ بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دینار عراق [بین ۸ تا ۱۰ یورو] خرج برمی‌دارد.