حدود یک ماه است که ۴۱ پناه‌جوی سوری در منطقه‌ای بین مرز مراکش و الجزایر گیر افتاداند. منطقه‌ای که در بسیاری از روزهای سال شاهد طوفان شن شدید است و حمله مارهای سمی نیز در آن نادر نیست.
این پناه‌جویان سوری که زن‌ها و کودکان نیز در میان آنها هستند ماه گذشته پس از گذر از لیبی و الجزایر به مرز مراکش رسیده است. این افراد با مقاومت مرزداران مراکشی رو به رو شده‌اند سپس مرزداران الجزایری نیز آنها را دیگر به این کشور راه نمی‌دهند، در نتیجه به مدت یک ماه است که آنها در میان مرز دو کشور سرگردان شده‌اند.این پناه‌جویان در کویر مانده با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند، کمبود آب، غذا و دارو و از آنجایی که گویی "هر چه سنگ است مال پای لنگ است"چند روزی است که طوفان شن نیز به مشکلات آنها اضافه شده است و البته نباید مارها و عقرب‌های سمی این کویر را از لیست مشکلات جا انداخت.


برخی از این پناه‌جویان از پادشاه مراکش درخواست پناهندگی سیاسی کرده‌اند.
تا اینجای کار هیچ کدام از سازمان‌های مردم‌نهاد نتوانسته‌اند به این گروه از پناه‌جویان سرگردان دسترسی پیدا کنند.


در این ویدئو پناهجویان از پادشاه مراکش می‌خواهند آنها را به عنوان پناهجوی سیاسی در این کشور بپذیرد

مرز بین دو کشور مراکش و الجزایر به علت مشکلات سیاسی دو کشور از سال ۱۹۹۴ به طور کامل بسته است.
دولت مراکش در این رابطه عنوان کرده است:"این پناه‌جویان الجزایر را بدون اینکه دولت این کشور متوجه شود رد کرده‌اند در نتیجه این مسئولیت دولت الجزایر است"
از سوی دیگر دولت الجزایر نیز در پاسخ گفته است:"نباید با تراژدی پناه‌جویان و برادران سوری تجارت کرد."
این اولین بار نیست که پناه‌جویان در مرز الجزایر و مراکش گیر افتاده‌اند. پیش از این نیز چندین پناه‌جوی افریقایی به مدت ده روز بدون آب و غذا در این منطقه گرفتار شده