نفت‌کش‌های غول‌پیکر، به هیچ‌وجه تمیزترین وسائل حمل و نقل در دنیا نیستند و کسانی که در آنها نیز کار می‌کنند نیز چندان دوستدار محیط زیست به نظر نمی‌رسند اما به نظر می‌رسد این تصورات حداقل درباره نفت‌کش الجزایری شیخ المکرانی چندان صدق نمی‌کند چرا که چندین ملوان با پریدن از درون نفت‌کش به اقیانوس جان یک نهنگ که در یک تور ماهیگیری گیر کرده بود و در حال جان دادن بود، جان نهنگ را نجات دادند.عملیات نجات"توسط ملوان‌ها فیلم‌برداری شده است. یک نهنگ در میان تور ماهیگیری گیر کرده است و یکی از ملوان‌های نفت‌کش که مایو به تن دارد از ارتفاع بسیار زیاد نفت‌کش به درون اقیانوس می‌پرد، سپس به نهنگ نزدیک می‌شود تا با بریدن تور، نهنگ را نجات دهد. او پس از هفت دقیقه موفق می‌شود تا تورها را ببرد و نهنگ را نجات دهد.
این اقدام شجاعانه ملوان‌های الجزایری به تازگی به شدت مورد استقبال کاربران الجزایری قرار گرفته است.