صدها کودک، نوجوان و مرد جوان روز ۲۵ فوریه، یک راهپیمایی بسیار خشن در تیمبکتو، شهری در شمال مالی به راه انداختند. راهپیمایی‌ای که در آن به انبارهای آبجو حمله کردند، به مبلمان شهری آسیب زدند. این جوانان هفته‌ها است که کارزاری بی‌نتیجه علیه الکل در این شهر به راه انداخته‌اند، کارزاری که نهایتاً به این راهپیمایی خشونت‌آمیز منتهی شد.

در ابتدای ماه گذشته میلادی، جمعی از جوانان شهر تیمبکتو دور هم جمع شدند تا کارزاری علیه کودکانی که الکل و مواد مخدر مصرف می‌کنند به راه بیندازند. به گفته آنها الکل و مواد مخدر در حال نابود کردند سلامت مردم است.
به گفته ناظر ما در این شهر، مقامات، هیچ اقدامی در واکنش به اعتراض مردم نکردند در نتیجه این جوانان تصمیم گرفتند تا راهپیمایی‌ای در اعتراض به راه بیندازند اما پس از چندی کنترل این راهپیمای اعتراضی از دست همه خارج شد. با اینکه پلیس در صحنه حاضر نبود اما دخالتی در آن نکرد.

«این حرکت مذهبی و یا اسلام‌گرایانه نیست»

محمد ناظر ما در تیمبکتو به "ناظران"می‌گوید:

جوانانی که در ابتدا این کارزار راه انداختند گمان نمی‌کردند که این راهپیمایی تا این حد گسترش یابد. آنها تصور می‌کردند که این یک راهپیمایی برای آگاهی‌بخشی مردم برای درباره این مشکل خواهد بود. اما زمانی که راهپیمایان به مقابل تنها کلوپ شبانه محله رسیدند، برخی از آنها به آن حمله کردند و آن را غارت کردند.
کارتن‌های آبجو و امکانات شهری منطقه در آتش سوزانده شدند

این کاربر تصاویری از خشونت‌های رخ‌داده در راهپیمایی را منتشر کرده است.

مهاجمان وسایل داخل کلوپ را به آتش کشیدند و تمامی وسایل آن را نیز با خود بردند و هر چیزی که قابل حمل و نقل نبوده است، شکسته شده است.
 
پلیس در محل حضور داشت اما هیچ اقدامی نکرد. مردم حتی به خانه صاحب کلوپ شبانه نیز حمله کردند و باز هم پلیس باز هم کاملاً بی‌حرکت بود.

و نتیجه آنکه حدود ۲۰۰ جوان و تعداد زیادی کودک به شش بار در منطقه حمله کردند. کودکان در حال دزدیدن نوشابه‌ها بودند و بزرگترها نیز وسایل قیمتی را می‌دزدیدند.
هر کودکی در تیمبکتو می‌تواند با بیست سنت، یک بسته پلاستیکی نوشیدنی الکلی بخرد که نامش "کیک"است. همچنین ترامادل نیز قیمتی بیش از ۱۵ سنت ندارد.
این منطقه از شهر بسیار فقیر است و همین دلیل به بازار فروش الکل و مواد مخدر بدل شده است. جوانانی سعی کردند که این مشکل را حل کنند.
چند هفته قبل آنها سعی کردند که به مدارس بروند و به کودکان درباره آن حرف بزنند. این جوانان که در ابتدا این کارزار را راه انداختند واقعاً می‌خواستند مشکل را حل کنند.


یک بسته از جین "کیک"که کودکان بسیاری در مناطق فقیرنشین تمبکتو از آن استفاده می‌کنند

 
اما باید توجه کرد که این یک کارزار مذهبی و یا اسلام نیست. یک سری کودک زیر سن قانونی در این منطقه هستند که الکل و مواد مصرف می‌کنند این بحران باید متوقف شود.