چه کسی است که از یک سلفی بی‌نظیر خوشش نیاید؟ اما ماجرای "سلفی بی‌نظیر"برای برخی به یک دیوانگی محض بدل می‌شود چرا که برای گرفتن این سلفی‌های عالی دست به کارهای بسیار خطرناک می‌زنند که گاهی به اتفاقات بسیار دردناکی منجر می‌شوند.

کدام کشور و یا چه کسانی در دنیا به علت گرفتن بیشترین تعداد سلفی‌های خطرناک هر ساله جان خود را از دست می‌دهند؟ چه کشورهایی قوانینی علیه گرفتن سلفی‌های مرگ‌آفرین وضع کرده است؟ جواب این سوالات را در ویدئوی زیر را بیابیداما در این میان برخی نیز هستند که از گرفتن سلفی برای اهداف مهم و سازنده استفاده می‌کنند.
به طور مثال این سازمان مردم‌نهاد در گینه از مردم دعوت کرده است تا با زباله‌ها سلفی بگیرند تا درباره معضل زباله در این پایتخت این کشور ایجاد حساسیت شود.اگر شما نیز با سلفی‌های خطرناک از این دست برخورد داشته‌اید، آنها را برای ناظران ارسال کنید.