یک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر، روز چهارشنبه گذشته در مارسی فرانسه به شیوه‌ای عجیب بازداشت شد که منجر به بحث‌های فراوانی در فرانسه شده است. پلیس‌های مخفی زن و مرد که متهم به قاچاق مواد مخدر را بازداشت می‌کنند، لباس‌هایی به شکل مسلمانان عرب پوشیده‌اند. این اتفاقات توسط فردی در یک آپارتمان فیلم‌برداری شده و سپس در شبکه‌های مجازی منتشر شده است، ویدئویی که به یک بحث داغ در فرانسه بدل شده است و حتی پلیس این کشور را وادار به واکنش کرده است.این بازداشت در منطقه "بریکارد"در منطقه پانزدهم در شمال مارسی رخ داده است. پلیس مخفی مرد مانند اعراب، عبا به تن دارد و پلیس مخفی زن نیز حجابی مانند زنان عرب مسلمان تن کرده است.
بسیاری از ساکنین این محله نسبت به استفاده از این لباس‌ها توسط پلیس برای بازداشت متهم به فروش مواد مخدر اعتراض کرده‌اند.
وسیم یکی از ساکنین این محله است، او به "ناظران"می‌گوید:

این اولین بار است که من می‌شنوم پلیس از چنین شیوه‌ای استفاده کرده. از نظر من استفاده از چنین شیوه‌ای درست نیست که پلیس خود را برای بازداشت دیگران به شکل مسلمانان دربیاورد. حتی در صورتی که قانونی وجود ندارد این کار می‌تواند در لباس یک شهروند عادی صورت بگیرد

همچنین برخی از ساکنین این منطقه نیز نسبت به چهره نادرستی که این کار از محلات حاشیه‌ای نشان می‌دهد اعتراض کرده‌اند. "انگار باید مسلمان باشی یا شبیه مسلمانان باشی تا در این محلات عادی به نظر بیایی"

اما از سوی دیگر برخی از ساکنان این محلات نیز آن را "کاری بد، برای یک نتیجه خوب"توصیف می‌کنند. کلارا در گفتگو با "ناظران"می‌گوید:

در این محلات افرادی هستند که وقتی پلیس از راه می‌رسند به قاچاقچی‌ها خبر می‌دهند، در نتیجه باید پلیس به شکلی وارد محله شود که کسی متوجه آنها نشود. به نظر من این شیوه مناسبی برای بازداشت قاچاقچیان است.
از سوی دیگر پلیس‌ها در این محله‌ها مورد احترام نیستند که به مناطقی بدون قانون بدل شده‌اند و از نظر من این عادی نیست در نتیجه این مسئله که پلیس با این شیوه به محله نفوذ کرده است من را شوکه نمی‌کند، هرچند متوجه می‌شوم بسیاری از این شیوه ناخشنود هستند.

پلیس فرانسه اعلام کرده است از فرد بازداشت شده حدود یک کیلو ماریجوانا و چند صد یورو پول نقد به دست آمده است.
به گفته پلیس فرانسه، "تغییر ظاهر"شیوه‌ای معمول برای نزدیک شدن به متهم است که باعث می‌شود متهم را بدون مشکل و درگیری بازداشت کرد.
با این حال، سندیکای پلیس فرانسه نسبت به این شیوه انتقاد کرده است.