حدود بیست پلیس روز بیست و هشتم ژانویه به ناگهان در ساحلی در آرژانتین حضور پیدا کردند تا از سه زن که برای آفتاب گرفتن سوتین خود را درآورده‌ بودند بخواهند، سوتین‌های خود را بپوشند. برخی از حاضران در صحنه از این رو در رویی عجیب فیلم‌برداری کرده‌ و آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. برخی واکنش پلیس را بیش از حد و غیرقابل باور خوانده‌اند و برخی دیگر نیز این زنان را متهم به "بدن‌نمایی"کرده‌اند.
این برخورد در یک ساحل در استان بوینس‌آیرس در آرژانتین رخ داده است. این اتفاق توسط یکی از زنانی که با سینه برهنه در حال آفتاب‌گرفتن بوده‌اند و یک توریست فیلم‌برداری شده است.

«زنان نیز باید حق داشته باشند با بالاتنه لخت در ساحل باشند»

ماریا، ناظر ما یکی از زنانی است که پلیس از او خواسته است سوتین را بپوشد:

ما به همراه دخترم و دوست او در ساحل، در حال آفتاب گرفتن بودیم. پس از مدتی سه پلیس از راه رسیدند و از آنها خواستند بالا‌تنه خود را بپوشانند و این کار "بدن‌نمایی"است.در اعتراض به این اقدام پلیس و در حمایت از دخترم و دوستش من نیز سوتین خود را درآوردم. آنها گفتند که باید ما را بازداشت کنند و سپس رفتند. ما نیز خود را پوشاندیم.
اما پس از مدتی آنها به همراه یک پلیس زن از راه رسیدند. او دوباره ما را تهدید به بازداشت کرد، در حالی که ما دیگر سوتین‌های خود را پوشیده بودیم. آنها مدعی بودند که به علت شکایت برخی از افراد حاضر در ساحل مجبور به دخالت شده‌اند. در نهایت بیست پلیس و شش خودروی پلیس در ساحل حاضر شدند.
برخی از افراد حاضر در ساحل از ما حمایت کردند، به خصوص که ما دیگر سوتین خود را پوشیده بودیم. آنها می‌گفتند که ما اشتباهی نکرده‌ایم و حق داریم که با سینه‌های عریان در ساحل آفتاب بگیریم. ام برخی نیز بودند که می‌خواستند پلیس ما را با خود ببرند. آنها می‌گفتند که ما حق نداریم با سینه‌های عریان در آنجا باشیم چرا که کودکان نیز در ساحل حضور دارند، حتی یک مرد بر سر ما فریاد کشید.
شب وقتی به خانه برگشتیم من در فیسبوک ماجرا را تعریف کردم و نسبت به آن اعتراض کردم.
ویدئویی که توسط یکی از سه زن مورد پیگرد گرفته شده است

ویدئویی که توسط یک جهانگرد حاضر در صحنه گرفته شده است. در ویدئو شنیده میشود یک زن در اعتراض به پلیس میگوید اگر زن‌ها در ساحل تانگا بپوشد، سر می‌رسید و می‌گویید باید شلوار بپوشد تا باسنش معلوم نباش.


آفتاب‌گرفتن با سینه‌های عریان در آرژانتین چندان مرسوم نیست، من نیز به ندرت این کار را می‌کنم اما دخترم این کار را زیاد انجام می‌دهد و هیچ‌گاه با مشکل رو به رو نشده بود. من نمی‌فهمم چرا این مسئله باید مشکل‌زا باشد و چنان برخوردی شود که انگار یک جرم است.
جامعه ما همچنان بسیار مردسالار است و از دید این جامعه، بدن زن باید پوشیده باشد به رغم آنکه بدن لخت زنان را همه جا می‌توان دید. من فکر می‌کنم زنان نیز باید حق داشته باشند مثل مردان با بالاتنه لخت در ساحل باشند.

قانون آرژانتین در این زمینه چندان مشخص نیست. بر اساس قانون این کشور "اقدام به بدن‌نمایی منافی عفت"می‌تواند بین ۵۹ تا ۸۸۲ یورو مورد جریمه قرار گیرد. همچنین قانون دیگری نیز اقدام منافی عفت عمومی را نیز شامل جریمه دانسته است اما جزئیاتی از اقدامات "منافی عفت عمومی"ارائه نداده است.
برخی از مقامات استانی بوینس‌آیرس پیش از این قوانین آرژانتین را منسوخ و خواهان بازتر شدن آنها شده بودند.
در واکنش به این اتفاقات، دو راهپیمایی در شهرهای مختلف منطقه بوینس‌آیرس برای "نه گفتن به سانسور سینه زنان"برای روزهای ۵ و ۷ فوریه برنامه‌ریزی شده است.