گزارش کردن و مکان‌یابی کردن آزارهای جنسی در مکان‌های عمومی در لبنان؛ این هدف سایت "هرس ترکر"است که توسط سه دختر جوان لبنانی چند ماهی است به راه افتاده است. هدف، در اختیار قراردادن محلی برای گفتگو و شهادت دادن پیرامون آزارهای جنسی به شکل عمومی در لبنان است.
همواره گزارش‌های زیادی درباره آزار جنسی پناه‌جویان جنسی سوری در لبنان طی سال‌های اخیر منتشر شده است. همچنین گزارش‌های زیادی نیز درباره آزار جنسی کارگران منزل خارجی در خانه‌های لبنانی‌ها در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است اما گزارش و گفتگو پیرامون آزار زنان لبنانی در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی دیده نمی‌شود.
این سایت در حال حاضر هر هفته حدود پنجاه گزارش آزار جنسی را ثبت می‌کند.

«برخی از زن‌ها حتی با اشکال مختلف آزار جنسی آشنا نیستند»

میرا المیر یکی از پایه‌گذاران سایت "هرس ترکر"است. او دانشجوی دکترای مطالعات جنسیتی در بیروت است:

شکل کار با سایت ما بسیار ساده است، هر کسی که قربانی و یا شاهد یک آزار جنسی است می‌تواند مکان خود را در نقشه مشخص کند. نباید فراموش کرد که مردها هم می‌توانند قربانی آزار جنسی باشند. سپس می‌توانند جزییات بیشتری از آزار جنسی‌ای که رخ داده است را منتشر کند.
ما درواقع یک سایت برای جمع‌آوری یک بانک اطلاعاتی پیرامون آزار جنسی در لبنان راه‌اندازی کرده‌‌ایم. در این راستا هم مردم و هم مقام‌های کشور، نظرشان متوجه این معضل بشود.
هم سیاستمدارها و هم مردم این معضل را همواره نادیده می‌گیرند و یا آن را محدود تصور می‌کنند.
مشکل دیگر این است که در واقعی بسیاری از مردم انواع مختلف آزار جنسی را نمی‌شناسند.
من بارها از زن‌ها شنیده‌ام که:"یک فردی در خیابان چیزی به من گفت اما نمی‌دانم واقعا این یک آزار جنسی بود یا نه؟"


فرمی که در آن آزار جنسی را می‌توان گزارش داد
"هیچ مکان امنی وجود ندارد"

شکل کار با سایت ما بسیار ساده است، هر کسی که قربانی و یا شاهد یک آزار جنسی است می‌تواند مکان خود را در نقشه مشخص کند. نباید فراموش کرد که مردها هم می‌توانند قربانی آزار جنسی باشند. سپس می‌توانند جزییات بیشتری از آزار جنسی‌ای که رخ داده است را منتشر کند.
ما درواقع یک سایت برای جمع‌آوری یک بانک اطلاعاتی پیرامون آزار جنسی در لبنان راه‌اندازی کرده‌‌ایم. در این راستا هم مردم و هم مقام‌های کشور، نظرشان متوجه این معضل بشود.
هم سیاستمدارها و هم مردم این معضل را همواره نادیده می‌گیرند و یا آن را محدود تصور می‌کنند.
مشکل دیگر این است که در واقعی بسیاری از مردم انواع مختلف آزار جنسی را نمی‌شناسند.
من بارها از زن‌ها شنیده‌ام که:"یک فردی در خیابان چیزی به من گفت اما نمی‌دانم واقعا این یک آزار جنسی بود یا نه؟"

در سال ۲۰۱۰ نیز سه زن جوان در مصر سایت مشابهی برای رهگیری آزارهای جنسی در خیابان‌های مصر طراحی کرده بودند.