در سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی، در ایران یک عکس به سوالی ملی بدل شده است : "این فرد مرد است یا زن؟"
در میان عک‌س‌هایی که از راهپیمایی روز ٢٢ بهمن سال جاری از نقاط مختلف ایران مخابره شده ، عکس‌های راهپیمایی در قم نظرها را به خود جلب کرده است.
در میان تعدادی بازیگر که قرار است نقش تفنگداران دریایی امریکا را بازی کنند، تفنگدارانی که به تازگی ایران آنها را برای چند ساعت بازداشت کرد، یک "دختر"دیده می‌شود که نماد زن تفنگدار دریایی امریکا است. دختری بدون حجاب و با بازوانی برهنه در خیابان های جمهوری اسلامی، به تنهائی حیرت آوراست اما اینکه بدانیم این اتفاق در قم افتاده و چنانکه در عکس دیده می شود ده‌ها روحانی شیعه در پشت سر وی قرار گرفته اند، این حیرت و ناباوری بسیار بیشتر می شود.بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران می گویند و می نویسند که فردی که در عکس دیده می شود یک زن نبوده بلکه یک پسر است که به این شکل آرایش شده. اقدامی که در شرع اسلام مذموم است.
این اقدام مقامات شهر قم با واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
به نظر می‌رسد استفاده از نماد تفنگداران دریایی بازداشت شده، دستوری کلی برای راهپیمایی ٢٢ بهمن امسال در شهرهای مختلف ایران بوده، اما گویا مقامات شهری قم در این نمایش و بازسازی زیادی‌روی کرده‌اند.تصویری که به سرعت در تمسخر این اقدام در شبکه‌های اجتماعی ساخته و منتشر شد

در این عکس می‌توان مطمین شد که "سلبریتی"جدید شهر قم یک زن نیست