آرتورو، خرس قطبی ای 28 ساله است که در باغ وحش مندوزا در آرژانتین زندگی میکند. اما بسیاری از فعالان محیط زیست آستین بالا زده اند تا او را از آنجا فراری دهند چرا که به گفته آنها، این حیوان توان تحمل گرمای این کشور را ندارد و حتی یک باغ وحش کانادایی نیز داوطلب شده تا از این خرس قطبی نگه داری کند اما مقامات محلی در این زمینه همکاری نمیکنند.
به گفته مقامات محلی، این خرس در یک باغ وحش در امریکا به دنیا آمده و اکنون بیست سالی است که زندگی خود را در باغ وحش مندوزا میگذارند. اما مدافعان حقوق حیوانات ویدئوهایی منتشر کرده اند که نشان دهنده وضعیت ناگوار این خرس در این باغ وحش است. آنها همچنین کارزاری به راه انداخته اند که از رییس این باغ وحش میخواهد هر چه زودتر به این خرس قطبی اجازه دهند به کانادا منتقل شود.
خرسهای قطبی در طبیعت چیزی حدود 15 تا 18 سال عمر میکنند اما در باغ وحش ها عمرشان حدود 30 سال است، خرسی در یک باغ وحش در کانادا حتی 42 سال نیز به زندگی ادامه داد.
   
وضعیت نگران کننده آروتورو در این ویدئو مشخص است، متخصصان از وضعیت نامتعادل روانی این خرس به علت گرمای بیش از حد محل نگهداریش میگویند

«در مندوزا دمای هوا به چهل درجه هم میرسد!»

ماریا فرناندا یک فعال حقوق حیوانات است که توانسته یک باغ وحش کانادایی را متقاعد کند میزبان آرتورو باشند
 
آرتورو حیوانی است که باید بر اساس طبیعتش در هوایی بسیار سرد زندگی کند. اما در ویدئوها مشخص است که او از گرما چه زجری میکشد، سال گذشته نیز یک خرس قطبی در باغ وحش بوینس آیرس به خاطر گرما مرده بود، در حالی که آن خرس در وضعیتی بسیار بهتر از آرتورو زندگی میکرد.
همانطور که در ویدئو دیده میشود، آرتورو در یک محوطه بتونی زندگی میکند که یک حوض کم عمق دارد و هیچ دستگاه خنک کننده ای نیز در آنجا وجود ندارد و مندوزا نیز جایی است که دمای هوا در آن تا 40 درجه نیز افزایش میابد.
خرس قطبی باغ وحش بوینس آیرس در حالی که تنها 16 سال سن داشت در روزی که دمای هوا به 36 درجه رسید، جان داد.
در یکی از ویدئوهایی که از آرتورو منتشر شده، دیده میشود که مدام به جلو و عقب حرکت میکند، به گفته متخصصان این نشانه ای از پریشانی و بدحالی حیوان است.
  
 
 من با یک باغ وحش در کانادا تماس گرفتم و آنها گفتند حاضرند با هزینه های خودشان متخصصانشان را برای بررسی وضعیت این خرس به آرژانتین اعزام کنند و همینطور در صورت نیاز این خرس را با هزینه های خودشان به کانادا منتقل کنند و از آن نگهداری کنند. مدیر باغ وحش در ابتدا مخالفت کرد اما پس از مدتی موافقت خود را با سفر متخصصان کانادایی اعلام کرد. در حالی که دو روز مانده به پرواز بود، وزیر محیط زیست منطقه مندوزا در آرژانتین در مصاحبه با یک رادیوی محلی گفت کارشناسان کانادایی دزد هستند و قصد دارند خرس ما را بدزدند و سفر به هم خورد.
به نظر من مقامات مندوزا برای غرورشان بیشتر از جان آرتورو ارزش قایلند و یا اینکه با اینکار نمیخواهند کاری کنند که این باغ وحش درآمد خود را از دست بدهد.
طرفداران حقوق حیوانات امید خود را از دست نداده اند و تا کنون 60هزار امضا برای تغییر مکان این خرس جمع کرده اند. با اینکه خیلی خوشبین نیستم اما امیدوارم که دولت منطقه ای نظرش را دراین رابطه عوض کند.
 
فرانس24 با دان پترکن مدیر پارک طبیعی وینیپینگ در کانادا تماس گرفت و او عنوان کرد پیشنهاد این مرکز کانادایی مبنی بر نگهداری این خرس همچنان برجا است اما آنها دیگر تماس جدیدی با مقامات مندوزا نداشته اند.
مقامات باغ وحش مندوزا نیز پیشنهاد گفتگو با فرانس24 را رد کردند.
  
نه تنها آرتورو بلکه بسیاری از حیوانات باغ وحش مندوزا در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند